Hans Smit, longarts Rijnstate: Immuuntherapie thuis, tenzij

Dit artikel is onderdeel van het dossier Juiste zorg op de juiste plek in het magazine Medisch Specialist.

‘Rijnstate biedt longkankerpatiënten sinds 2018 de mogelijkheid om thuis immunotherapie te krijgen. Dat gebeurt op vrijwillige basis, nadat we eerst bij behandeling in het ziekenhuis gedurende zes tot twaalf weken de respons en bijwerkingen in kaart hebben gebracht. De praktijk leert dat veel patiënten hiervoor kiezen. Begrijpelijk, want ze zijn ziek en de meesten reizen niet graag. Sinds de coronacrisis is onder hen de angst voor ziekenhuisomgevingen bovendien sterk gegroeid. Het motto is: “Immuuntherapie thuis, tenzij...”.

Inmiddels zijn we ook bezig om de complexere chemotherapie thuis te kunnen aanbieden. Maar dan moet de financiële dekking wel anders geregeld worden. Want thuistoediening is op macroniveau mogelijk voordelig, maar individuele ziekenhuizen maken meer kosten per behandeling. Per gespecialiseerde verpleegkundige kun je immers onder één dak meerdere patiënten tegelijk helpen. Thuis daarentegen is het altijd één patiënt per verpleegkundige. De verpleegkundige is oncologisch gecertificeerd en heeft direct contact met het ziekenhuis - telefonisch of via een beveiligde weblink - als bijvoorbeeld afwijkende bloedwaarden daar aanleiding toe geven. Deze thuistoediening vergt mobiele apparatuur, kennis, vaardigheden en een goede back up in het ziekenhuis. Je kunt thuistoediening uitbesteden, maar een ziekenhuis kan dit ook in eigen hand nemen.

Wij zien veel in schaalvergroting door samenwerking en we hebben met ziekenhuizen in Ede en Doetinchem het A.R.T.Z. oncologisch centrum opgericht. Kritische succesfactor is dat we evenredig van de samenwerking profiteren en dat lukt goed. Voorop staat de verbetering van de medische zorg, die we steeds patiëntvriendelijker en dicht bij huis willen brengen. Ook thuistoediening willen we voor patiënten van alle A.R.T.Z.-ziekenhuizen beschikbaar maken.

Hans Smit, longarts Rijnstate

Download dit artikel en het dossier als pdf

Lees meer artikelen uit magazine