Feiten en cijfers juiste zorg op de juiste plek: Dit zegt de dokter!

Dit artikel is onderdeel van het dossier Juiste zorg op de juiste plek in het magazine Medisch Specialist.

De Federatie heeft in de afgelopen periode aan medisch specialisten gevraagd welke ervaringen ze hebben met het anders organiseren van zorg volgens de principes van de juiste zorg op de juiste plek. Maar ook op welke wijze de digitale zorg door de COVID-crisis een vlucht heeft genomen.

Juiste zorg op de juiste plek

Volgens de respondenten komt het initiatief voor de juiste zorg op de juiste plek van:

 • Medisch specialisten in een vakgroep (85%)
 • Raad van bestuur: (33%)
 • (bestuur) Medisch Specialistisch Bedrijf (15%)

40% van de projecten is volgens de respondenten voortijdig gestopt.

 • 88% van de respondenten zegt dat juiste zorg op de juiste plek onderdeel is van de dagelijkse praktijk
 • 11% niet
 • 1% weet het niet.

Obstakels:

 • Epd en ict: 63%
 • Financiering voor de zorgactiviteit: 61%
 • Financiering vanuit de organisatie: 50%
 • Tijd: 49%
 • Financiering via transitiegelden: 38%
 • Prioriteiten raad van bestuur: 20%

Type projecten juiste zorg op de juiste plek

Medisch Specialisten werken mee aan de volgende type projecten:

 • 66% taakherschikking
 • 46% digitale zorg
 • 40% zorg aanbieden in de eerste lijn
 • 39% netwerkgeneeskunde
 • 39% gepast gebruik
 • 34% anderhalvelijnszorg

Invloed van de COVID-crisis op digitale zorg

35% van de respondenten maakte tijdens de crisis gebruik van beeldbellen.
Uit een enquête van de Federatie Medisch Specialisten blijkt dat de helft van deze gebruikers het beeldbellen ook na de crisis is blijven inzetten bij de behandeling van hun patiënten.

60% van de respondenten gebruikt geen digitale zorg op verzoek van de patiënt.
Met name oudere patiënten willen volgens de medisch specialisten fysiek op het spreekuur komen. Voor bijna 40% van de medisch specialisten geldt dat ook zij een persoonlijke voorkeur hebben voor fysiek contact, vooral als het gaat om de eerste afspraak met de patiënt.

Welke vormen van digitale zorg zijn medisch specialisten meer gaan inzetten?

 • 35% beeldbellen
 • 35% digitaal multidisciplinair overleg (MDO)
 • 17% digitaal overleg huisartsen
 • 10% telemonitoring
 • 88% telefonisch

Bekijk voorbeelden, video’s, nieuws en praktische hulpmiddelen op de themapagina Juiste zorg op de juiste plek.

Visie van de Federatie

Willen we de patiënt de beste zorg blijven bieden, toegankelijk, innovatief en betaalbaar, dan is een transformatie van de zorg noodzakelijk. Want de zorgvraag blijft stijgen en wordt steeds complexer. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Budgetten staan onder druk en we komen steeds vaker bedden en handen tekort. Juiste zorg op de juiste plek is een beweging met als doel de zorg zo dichtbij mogelijk bij de patiënt aan te bieden: dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is.

Medisch specialisten zetten zich dagelijks in om de juiste zorg op de juiste plek te leveren. Samen met andere zorgprofessionals, binnen én buiten het ziekenhuis, nemen ze deel aan talloze initiatieven om duurdere zorg te voorkomen, complexe zorg te concentreren en zorg te vernieuwen. Met ‘101 voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek’ laat de Federatie zien hoe medisch specialisten juiste zorg op de juiste plek concreet maken.

Download dit artikel en het dossier als pdf

Lees meer artikelen uit magazine