Federatienieuws

Digitale congressen

U kunt congressen en bijeenkomsten van de Federatie dit jaar via de digitale weg bijwonen. We hebben alvast twee suggesties: de lustrumbijeenkomst van het symposium Zorgevaluatie op vrijdag 13 november en het jaarlijkse congres Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV) op woensdag 9 december. Dit is het twaalfde jaar op rij dat het MMV-congres plaatsvindt, met dit jaar als thema ‘Voorop in vernieuwing’.
Bekijk de hele agenda

Bestuursverandering

Chirurg Jelle Ruurda en internistnefroloog Iris Verberk zijn benoemd tot nieuwe algemene bestuursleden van de Federatie Medisch Specialisten. Jelle heeft de portefeuille Innovatie, Wetenschap en Zorgevaluatie en is daarnaast voorzitter van de Raad Wetenschap & Innovatie, Iris is portefeuillehouder Informatiebeleid. De benoemingstermijn van kinderarts Ruud van Gilst is ten einde gekomen. De Federatie dankt Ruud voor zijn betrokken inzet, vooral op het gebied van gezond en veilig werken en levensfasebeleid.

Handreiking aangepaste verdeelafspraken

Op verzoek van medisch specialisten geeft de Federatie handvatten en adviezen voor het maken van aangepaste financiële afspraken in tijden van COVID-19. De crisis heeft eerder gemaakte verdeelafspraken soms ingehaald; ze zijn niet altijd meer passend. De speciale handreiking biedt daarom diverse mogelijkheden. Zo kan het verdelen van de omzet gebeuren op basis van het MSB Capaciteitsmodel, maar is ook een model denkbaar op basis van harmonisatie, met fte-inzet als uitgangspunt. Daarnaast oppert de handreiking een ‘aanvullende vergoeding COVID-19 zorg’ voor vakgroepen die (intensief) betrokken zijn geweest bij de behandeling van COVID-19 patiënten.
Download de handreiking

Zorg op afstand: Hoe declareer je dat?

De Federatie werkt met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samen om behandelingen op afstand – indien mogelijk – voor medisch specialisten structureel declarabel te maken. De huidige verruimingen voor zorg op afstand gelden tot en met 31 december 2020. De NZa overlegt momenteel met de branche- en beroepsorganisaties over de vraag of en in hoeverre deze tijdelijke verruimingen structureel in de regels kunnen worden opgenomen. Daarnaast is er een informatiekaart die de mogelijkheden voor bekostiging van digitale zorg beschrijft.
Bekijk de wegwijzer bekostiging digitale zorg

Cijfer

1.565 van de 27.748 medisch specialisten in Nederland zijn werkzaam als opleider. Dit blijkt uit de cijfers van het Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine