En nu verder: Bloedplasma in strijd tegen COVID-19

Sanquin zoekt met spoed zestienduizend genezen COVID-19 patiënten. De opbrengst van hun donaties -COVID-19 convalescent plasma- kun je per transfusie toedienen aan coronapatiënten om hun afweersysteem te versterken met antistoffen, of gebruiken bij de ontwikkeling van een nieuw plasmageneesmiddel. Sanquin bewandelt beide paden.

Al eerder - in april en mei - onderzocht Sanquin plasma van reguliere donoren op antistoffen in het laboratorium. De uitkomsten werden vergeleken met bewaarde samples van eerdere donaties. De zogeheten seroprevalentie die de researchers hieruit berekenden, hielp bij epidemiologisch onderzoek naar de virusverspreiding. In april nodigde de bloedbank daarnaast ook mensen uit die bij de GGD positief getest waren, en daarna waren genezen.

Aanvankelijk beschikte de organisatie namelijk nog niet over diagnostiek en een eigen snelle testmethodiek die nodig was om convalescent plasma te kunnen inzamelen, laat staan over testmiddelen, een logistieke organisatie of afgestelde robots. Toen deze zaken in juni wel goed waren geregeld, kregen Nederlanders de uitnodiging zich te laten testen bij ook maar het geringste vermoeden van COVID-19. Dit leverde tot begin augustus ongeveer twaalfduizend donoren op.

Marja van Wijk coördineert als manager Niet voor transfusie producten deze en tientallen andere coronaprojecten. Ze ziet de puzzelstukken in elkaar vallen. Zo weten de researchers steeds meer over de immuunrespons, het gedrag van cellen en de vorming van eiwitten.

De druk is extra hoog nu het kabinet geld beschikbaar stelt voor een plasma geneesmiddel, en Sanquin meedoet in een internationale plasma-alliantie. Voor dubbel werk vreest Marja niet. Want, zegt ze, de nuances die corona-onderzoek wereldwijd aan het licht brengt, vullen elkaar aan. De gelieerde plasmafarmaceuten trekken samen op, met het oog op een merkloos geneesmiddel, gewonnen uit bloed dat de bloedbanken hebben verzameld en onderzocht. Generiek en genereus tegelijk. De verwachtingen van de eerste klinische studies in Amerika zijn hooggespannen.

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine