Column Petra Kortenhoeven van de oogvereniging: ‘Optometristen halen druk van de oogzorg’

Dit artikel is onderdeel van het dossier Juiste zorg op de juiste plek in het magazine Medisch Specialist.

'Voor patiënten is oogzorg nog te veel een labyrint. Soms wachten ze zes maanden op een eenvoudig onderzoek in een academisch ziekenhuis, terwijl ze er niet op zijn gewezen dat dat ook kan in een perifeer ziekenhuis. Maar we zetten ook mooie stappen vooruit.

Zo loopt in de strijd tegen stijgende wachttijden in Twente sinds 2017 een pilot van Menzis. Huisartsen kunnen hierin zowel naar optometristen als naar oogartsen doorverwijzen, afhankelijk van de complexiteit. Die pilot is inmiddels onderdeel van een landelijk initiatief, en krijgt financiële ondersteuning uit zogeheten S3-innovatiegelden. Optometristen bieden hier "anderhalvelijnszorg" en kunnen patiënten door- of terugverwijzen indien nodig. Voor een hoog percentage klachten blijkt geen oogarts nodig te zijn, bijvoorbeeld bij last van droge ogen. De stijging van de wachtlijsten is hierdoor afgeremd.

Om de wachtlijsten in heel Nederland terug te dringen is een regio-overstijgende samenwerking nodig tussen Oogvereniging en de twee beroepsverenigingen van oogartsen en optometristen. Uiteraard moet de operationele invulling regionaal plaatsvinden, maar de kwaliteitseisen aan de optometrist en de financiële structuur kun je beter landelijk regelen. Daarom ligt nu de notitie "De Juiste Oogzorg op de Juiste plek" klaar, ondersteund door de vier grote zorgverzekeraars. Met hen, NZa en VWS zijn we nu in gesprek over structurele financiering. Hoewel dat nog een kritische succesfactor is, kunnen oogartsen en optometristen al met de uitgangspunten uit de notitie aan de slag, met behulp van een handige implementatiekaart.'

Petra Kortenhoeven, beleidsmedewerker Oogvereniging

Geïnteresseerd? Download deze en andere handige implementatiekaarten op de themapagina Juiste zorg op de juiste plek.

Download dit artikel en het dossier als pdf

Lees meer artikelen uit magazine