Column Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: Vooruitgang

‘Deze editie neemt ons mee naar de toekomst van ons vak. Onder meer door de beweging van ‘juiste zorg op de juiste plek’. Het is een term die veel wordt gebezigd, waarbij ik heb gemerkt dat veel mensen daar een verschillend beeld bij hebben, ook collega’s. Sommige specialisten zie ik onder deze noemer allerlei mooie initiatieven starten, anderen plakken dit etiket er bewust niet op, en zetten net zulke vooruitstrevende stappen. Vaak versneld zelfs, ingegeven door de woelige maanden achter ons. Wij gebruiken als Federatie de term omdat die ons een gemeenschappelijke taal geeft. Die taal hebben we hard nodig nu de wereld zo in beweging is.

Dat geldt ook voor Artificial Intelligence, waarover we eigenlijk nog zo weinig weten, maar die ons dagelijks werk en onze samenwerkingsvormen ingrijpend gaan veranderen. Floortje Scheepers, medisch afdelingshoofd Psychiatrie en hoogleraar Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg aan het UMC Utrecht kapt voor ons een pad in dit oerwoud. Op meer plaatsen kijken we vooruit. Zo laat longarts Remco Djamin zien dat artsen in medisch-specialistische bedrijven ook hun rol willen - en in zijn optiek als geen ander kùnnen - pakken in zorgvernieuwing. Eén van de meest intrigerende verhalen in dit nummer vind ik het verhaal van twee ggz-instellingen in Brabant. Wist je dat daar ook cohorten coronapatiënten zijn verzorgd?

Genoeg leesvoer om het najaar mee in te gaan, nu maar hopen dat ons ook de tijd gegund zal worden om te lezen. Het gaat erom spannen.’

Peter Paul van Benthem, Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine