Federatienieuws

Nederlandse zorg scoort goed in rapport Commonwealth Fund

Noorwegen, Nederland en Australië scoren het best als het gaat om de gezondheidszorg, stelt het rapport van The Commonwealth Fund: ‘Mirror, Mirror 2021: Reflecting Poorly’. The Commonwealth Fund is een gezaghebbende onafhankelijke organisatie die onderzoek doet naar stelsels van gezondheidszorg in verschillende landen en deze met elkaar vergelijkt.

Nederland staat in de overall ranglijst op de 2e plek en Noorwegen op de 1e plek. Opvallend is dat Canada en de Verenigde Staten de hekkensluiters zijn. In totaal worden elf hoge-inkomenslanden met elkaar vergeleken.

Op het gebied van toegankelijkheid van zorg, inclusief betaalbaarheid en tijdigheid, scoort Nederland zelfs als beste van deze 11 landen. Andere landen die goed scoren op toegankelijkheid van zorg zijn Noorwegen en Duitsland. Wanneer de kwaliteit van zorg wordt afgezet tegen de uitgaven, valt op dat Nederland een hoge kwaliteit van zorg levert tegen in verhouding lage kosten. We staan op plek 9 met 10,2 procent als het gaat om het percentage van het Bruto Nationaal Product dat aan zorgkosten wordt uitgegeven. Als het gaat om hoe goed administratielast en andere bureaucratische taken worden verminderd waarmee patiënten en zorgprofessionals vaak te maken hebben, dan scoort Nederland hierbij opvallend laag met een 8e plek. De toppresteerders op het gebied van administratieve efficiëntie zijn Noorwegen, Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk.

Lees meer over het rapport op demedischspecialist.nl/fundreport.

Cijfer: 1.000+

In ruim 10 jaar zijn er meer dan duizend kwaliteitsprojecten gerealiseerd op initiatief van medisch specialisten en in samenwerking met wetenschappelijke verenigingen en partijen zoals patiëntenorganisaties, ziekenhuizen en verzekeraars. Dankzij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). Resultaten zijn onder meer de Richtlijnendatabase, consultkaarten en patiënteninformatie op Thuisarts.nl.

Bekijk de lopende projecten op demedischspecialist.nl/skms.

Leidraad IFMS: minder administratielast

De Federatie Medisch Specialisten heeft de punten in de Leidraad IFMS die administratielast kunnen veroorzaken aangepast. De leidraad uit 2014 beschreef te minutieus op welke wijze uitvoering dient te worden gegeven aan IFMS. De nieuwe uitgave ‘Wijzigingen IFMS-Terug naar de bedoeling’ geeft meer vrijheid voor eigen invulling. Hierbij wordt uitgegaan van de intrinsieke motivatie van professionals om zelf voortdurend te verbeteren en elkaar daarbij te helpen.

Bekijk de Leidraad IFMS op demedischspecialist.nl/ifms.

Zes COVID-studies van start

Zes onderzoeksvoorstellen gericht op behandeling uit de COVID-kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten zijn met subsidie van ZonMw van start gegaan. De studies richten

zich op het in kaart brengen van de schade aan het hart, de mogelijke behandeling, het beloop en het testen van de behandeling van anosmie (verlies van reuk). Ook de inzet van CT-scans voor passende behandeling van COVID-19 patiënten wordt meegenomen. Twee studies richten zich op het ontwikkelen van een voorspellende methode om COVID-19 patiënten veilig uit isolatie te halen. Daarnaast start er een studie naar passende behandeling van oudere patiënten. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.

Lees meer over deze COVID-studies op demedischspecialist.nl/covid19onderzoeken.

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine