Federatienieuws

Minder administratielast met IFMS nieuwe stijl

De frequentie van gesprekken waarin specialisten hun eigen functioneren evalueren, gaat van eens per twee jaar naar eens in de vijf jaar. Dat is een van de punten waarop de Leidraad Individueel Functioneren Medisch Specialisten wordt aangepast. Een andere wijziging betreft CanMEDS-competenties, zoals leiderschap, maatschappelijk handelen en communicatie. Het zal niet langer verplicht zijn om feedback te vragen op alle zeven CanMEDS-competenties. Met de aanpassingen wil de Federatie de focus leggen op de resultaten die IFMS kan opleveren, in plaats van het afvinken van deelname aan IFMS. Bovendien maakt een kwalitatieve verbeterslag de leidraad effectiever. De Federatie streeft naar een cyclus waarin systemen als IFMS en een kwaliteitsvisitatie op elkaar aansluiten, en waarin de uitkomsten elkaar versterken. Lees meer over dit onderwerp.

Juiste zorg op de juiste plek

Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg voor iedere patiënt, nu en in de toekomst. Dat maken medisch specialisten mogelijk met de juiste zorg op de juiste plek. Medisch specialisten participeren in programma’s zoals Zorgevaluatie en Gepast Gebruik en Uitkomstgerichte Zorg. Samen met huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners zetten zij zich in voor meer e-health, netwerkgeneeskunde, taakherschikking en anderhalvelijnszorg. Daarom is de Federatie gestart met de campagne 101 voorbeelden van Juiste zorg op de juiste plek die inzet op inspiratie en verspreiding van deze voorbeelden. Bekijk de video's, interviews, praktische hulpmiddelen en blijf op de hoogte van het laatste nieuws met onze maandelijkse nieuwsbrief. Heeft u ook een voorbeeld dat niet in onze campagne mag ontbreken? Laat het ons weten.

Consultkaart behandelopties na operatie pancreascarcinoom

De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde heeft samen met het patiëntenplatform voor alvleesklierkanker Living With Hope de consultkaart Alvleesklierkanker (pancreas¬carcinoom): behandeling na de operatie ontwikkeld. De consultkaart geeft direct inzicht in de opties met betrekking tot chemotherapie als een operatie voor alvleesklierkanker (pancreascarcinoom) achter de rug is, of nog moet komen. Het belangrijkste doel is de genezings¬kans (over vijf jaar) te vergroten. De consultkaart helpt de patiënt en arts samen tot keuzes te komen.
Meer weten? Kijk op consultkaart.nl.

2,1 miljoen

De Richtlijnendatabase van de Federatie mag jaarlijks rekenen op ruim twee miljoen gebruikers. De database is onlangs vernieuwd. Dankzij een nieuwe methode voor richtlijnonderhoud wordt het mogelijk om richtlijnen voortaan jaarlijks te actualiseren. Dokters en patiënten kunnen daarmee sneller profiteren van nieuwe wetenschappelijke kennis, om samen gefundeerde beslissingen te nemen over de juiste zorg.
www.richtlijnendatabase.nl

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine