Zo kan het ook: Duizenden medisch specialisten in een webinar

Duizenden specialisten in één webinar: effectief recept voor urgente kennisdeling

1. Waar komt het idee vandaan?

In maart liet iedereen alles uit zijn handen vallen om de COVID-19 crisis het hoofd te bieden. Brabantse ziekenhuizen kozen - als eersten - in allerijl voor een andere inrichting van patiëntenstromen, opbouw van cohort-afdelingen, verdubbeling van ic-capaciteit en omscholing van personeel. Ook bij noordelijker gelegen ziekenhuizen ontstond al direct grote behoefte aan snelle uitwisseling van kennis en ervaring. De Federatie schoot te hulp met een digitaal en interactief massamedium om medisch specialisten met elkaar te verbinden: het webinar.

2. Waarom de keuze voor webinars?

Met webinars konden de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen razendsnel de meest urgente vraagstukken en relevante sprekers bij hun achterban onder de aandacht brengen. Medisch specialisten die waren ingelogd, volgden online colleges over lopend onderzoek, kregen presentaties over praktijkervaringen, en hoorden persoonlijke verhalen. Live via streaming, of door ze later terug te kijken. Zo kregen deelnemers een aangrijpende indruk van nijpende lokale situaties en de veerkracht om daarmee om te gaan. Via een Q&A konden ze vragen stellen, en live werd de stemming in het land gepeild door korte polls.

3. Wat was het bereik?

Op zaterdag 14 maart organiseerde de Federatie haar eerste multidisciplinaire webinar. Het toppunt was het webinar op 18 maart, dat werd gevolgd door bijna tweeduizend deelnemers. Organiseerde de Federatie in de eerste weken bijna twee keer per week een multidisciplinair webinar, naarmate de crisis afnam, liep dit terug tot eens in de twee weken. Met 59 goed beoordeelde webinars en meer dan dertigduizend deelnemers in totaal heeft de Federatie samen met de wetenschappelijke verenigingen nog nooit zoveel leden in korte tijd bereikt.

4. Wat zijn de kritische succesfactoren?

Alles staat of valt met een goede internetverbinding, helder voorzitterschap en gespreksdiscipline. Dat was goed voor elkaar. De techniek haperde soms, maar dat nam iedereen voor lief. Webinars moeten niet te lang duren en vragen een onderhoudend, actueel, urgent maar vooral relevant programma - dus voor deelnemers persoonlijk van toepassing. De inhoudelijke relevantie hield veel mensen letterlijk tot het einde bij de les. Dat was goed meetbaar, de drempel om uit een digitale omgeving te stappen is immers veel lager dan bij een fysieke bijeenkomst, waarvoor je meer moeite hebt moeten doen.

5. Zijn webinars ook geschikt als de crisis is geluwd?

In deze coronacrisis zijn diverse sectoren veel goede voornemens gewoon gaan uítvoeren, vooral op het terrein van digitaal overleg. Ook de medische sector. De goede ervaringen smaken naar meer. Met deze webinars heeft de Federatie realtime een mooie testcase kunnen opbouwen. Met de opgedane kennis en ervaring zullen webinars - en wellicht ook andere online systemen - verder worden geprofessionaliseerd.

30.000 deelnemers deden in totaal mee aan de webinars van de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen.

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine