Politiek & Samenleving: Werkbezoek Tweede Kamerleden aan het Amphia Ziekenhuis

Zodra de aantallen op de IC begonnen te dalen, verschoof de aandacht in het politieke debat naar andere onderwerpen. Om de nog steeds grote druk in ziekenhuizen op het netvlies te houden van politiek Den Haag, nodigde de Federatie leden van de Tweede Kamer-commissie VWS uit voor een werkbezoek.

Wanneer

Twee werkbezoeken aan het Amphia Ziekenhuis in Breda, op vrijdag 1 en vrijdag 8 mei.

Wie

De woordvoerders Curatieve Zorg Joba van den Berg (CDA), Carla Dik-Faber (ChristenUnie), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP) kregen een rondleiding op de COVID-19 SEH, de verpleegafdeling en de ic, uiteraard gehuld in beschermende kleiding.

Waarom

Op het moment dat de politeke aandacht voor de pandemie afnam, waren de ziekenhuizen niet ineens uit de problemen. De SEH, IC- en verpleegafdelingen lagen nog behoorlijk vol met COVID-19 patiënten. Ziekenhuizen hadden bovendien te kampen met uitgestelde reguliere zorg en hierdoor oplopende wachtlijsten. Voor de Federatie reden om de politici te laten ervaren wat het betekent voor patiënten en zorgverleners als naast de COVID-19 zorg de reguliere zorg weer wordt opgebouwd.

Wat

De centrale boodschap van het werkbezoek luidde: we staan aan het einde van het begin. De Federatie pleitte voor comfort. Comfort voor zorgverleners die op dat moment al ruim twee maanden in de frontlinie stonden. Dat comfort kun je bieden door een nieuwe piek van het aantal besmettingen te voorkomen. Daardoor kunnen de professionals weer op adem komen. We pleitten ook voor comfort door te zorgen voor voldoende beschermingsmiddelen. En we pleitten voor comfort bij de afhandeling van de financiële gevolgen van de crisis, zodat de artsen en verpleegkundigen niet angstig over hun schouders hoeven te kijken om te zien of hun ziekenhuis al failliet is. Want een groot deel van de niet-acute reguliere zorg heeft een tijd stilgelegen; ziekenhuizen missen hierdoor een groot deel van hun omzet.

Hoe

De werkbezoeken toonden de urgentie en hielpen Tweede Kamerleden bij hun gedachtenvorming. Medisch specialisten uit het Amphia die dagelijks COVID-19 patiënten behandelen en nauw betrokken waren bij de organisatie van de COVID-zorg, vertelden de Kamerleden over de onstuimige ontwikkelingen in de voorliggende maanden. Ze schetsten de impact op het zorgpersoneel dat bijna drie maanden non-stop had gewerkt, en ze lieten zien wat de uitdagingen zijn als je de reguliere zorg opschaalt terwijl de COVID-19 zorg doorgaat.

En?

Kamerleden waren onder indruk van de inzet en bevlogenheid in het Amphia. De SGP en GroenLinks stelden Kamervragen over de financiële situatie van de ziekenhuizen.

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine