Column: ‘Ik verwacht niet dat het “oude normaal” zal terugkeren’

Dit artikel is onderdeel van het dossier COVID-19 in het magazine Medisch Specialist.

‘Normaal gesproken richt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zich evenredig op de kwaliteit en veiligheid van zorg. Maar in de crisis verlangde de maatschappij soms binnen enkele uren een reactie van ons. Met name over geneesmiddelen, toegankelijkheid van zorg, deskundigheidsvereisten, schrijnende situaties, de beschikbaarheid van beademingsapparatuur, beschermingsmateriaal en testen. Daarbij zijn wij in de unieke situatie dat wij het totale zorgveld overzien.

We besloten intensief signalen op te halen en af te geven aan overlegtafels en besluitvormers. Zo konden we voor belangrijke en urgente zaken aandacht vragen. In deze hectiek verschoof onze focus dus vooral richting veiligheid. We hadden vertrouwen in het kwaliteitsbesef van zorgprofessionals, dat zij onder de ingewikkelde omstandigheden de juiste keuzes zouden maken. Specialisten hebben dat vertrouwen waargemaakt. In goed overleg met elkaar, met andere zorgverleners, maar ook met ons. Denk aan de manier waarop de reguliere zorg werd afgeschaald, ze de ic's bemanden en onder hoge druk intensieve zorg werd geleverd. Zijn we nu ineens een andere Inspectie geworden? De vereiste snelheid trok ons uit de comfortzone; soms schuurde dat met het zorgvuldigheidsbesef van medewerkers. Dit doen we niet tot in de eeuwigheid. Onze organisatie is inmiddels uit de crisisstand en gaat net als iedereen in de zorg terugkijken om te leren van deze periode. Daarbij zullen we natuurlijk blijven meebewegen met het veranderende zorgveld, ook als dat snel moet. Hoe dat uitpakt weten we nog niet, maar ik verwacht niet dat het “oude normaal” zal terugkeren.’

Marina Eckenhausen, waarnemend inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

Download het artikel als pdf

Lees meer artikelen uit het magazine