Verkiezingsagenda medisch specialisten 2023

Op 22 november vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. De Federatie Medisch Specialisten heeft op basis van de resultaten van een enquête onder medisch specialisten een Verkiezingsagenda opgesteld en aangeboden aan alle politieke partijen. Namens 23.000 medisch specialisten vragen we om de volgende zeven punten bovenaan de politieke agenda te plaatsen:

1 Het tekort aan personeel is het grootste probleem voor de zorg  
Behoud de verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgverleners, zowel in de eerste en tweede lijn als in de ggz, voor het vak. Halveer daadwerkelijk de administratielast en zorg voor meer tijd voor de patiënt. Zorg voor adequate financiering van samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Stimuleer en faciliteer innovaties zoals e-health en AI. Investeer in al die bevlogen vakmensen en hun werkplezier.  

2 Voorkom tekorten aan geneesmiddelen en medische hulp­middelen 
De tekorten aan medicijnen en medische hulpmiddelen zijn een bedreiging van de patiëntveiligheid en staan het leveren van passende zorg in de weg. De overheid moet hier nu maatregelen op nemen om dit groeiende probleem structureel op te lossen.  

3 Investeer structureel in leefstijl en preventie  
Zonder gerichte wet- en regelgeving op voeding, alcohol en tabak blijft de zorgvraag onnodig stijgen. Dit voelt voor artsen als dweilen met de kraan open. Bovendien is het essentieel om ook de armoedekloof aan te pakken, omdat die direct leidt tot een kloof in gezondheid en welzijn. 

4 De klimaatcrisis evolueert steeds meer naar een crisis voor de volksgezondheid 
Het is essentieel de gezondheids­risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt te erkennen. Daarom moet de klimaatcrisis een topprioriteit blijven in de politiek. Ook de zorgsector dient duurzamer ingericht te worden.  

5 Verminder de wacht­tijden voor de ggz en de ziekenhuiszorg   
De lange wachttijden leggen een grote druk op de zorg en de samenleving. Dit leidt bij patiënten tot toenemende klachten zowel fysiek, sociaal als mentaal, en daarmee tot hogere zorgkosten. 

6 Patiëntgegevens moeten altijd en overal toegankelijk zijn 
Wij willen een gebruiksvriendelijk epd dat in elk ziekenhuis hetzelfde werkt. De gebrekkige beschikbaarheid van patiëntgegevens is een gevaar voor de patiëntveiligheid en een showstopper voor het leveren van passende zorg. 

7 De spreekkamer moet het domein zijn van de patiënt en de arts  
Verminder de bemoeienis en de regeldruk van overheid, zorgverzekeraars en instituten. Herstel het vertrouwen in de zorgverleners. De Federatie Medisch Specialisten vindt het maken van keuzes voor het leveren van passende zorg van groot maatschappelijk belang en levert daar graag haar bijdrage aan, maar in de spreekkamer moet het belang van de individuele patiënt centraal staan. 

Magazine Medisch Specialist september 2023 - Verkiezingsagenda