En nu verder: Kunstalvleesklier op broekzak-formaat

Dit is een alvleesklier. Een nieuwe, bihormonale kunstalvleesklier voor mensen met diabetes type 1 om precies te zijn. Het resultaat van vijftien jaar ontwikkeling tussen internist-endocrinoloog Hans de Vries van Amsterdam UMC en diabetespatiënt en ondernemer Robin Koops van het bedrijf Inreda. Met dit kastje op broekzakformaat hoeft de diabetespatiënt zelf niet meer te anticiperen op veranderingen in de bloedsuikerspiegel door eetmomenten en lichaamsbeweging. De automatisering behelst ook het monitoren van individuele reacties op insuline en glucagon, waarna het apparaat zelf de parameters bijstelt.

Afbeelding

Voor de afsluitende studie is een zogeheten ‘subsidieregeling Veelbelovende zorg’ van 10 miljoen euro toegekend. Die start in de tweede helft van 2023 met 240 patiënten. Hiermee klopt de bihormonale kunstalvleesklier nadrukkelijk op de deur voor vergoeding in het basispakket. Wellicht al in 2025. De verwachting luidt dat het kastje een sterke afname van diabetes type 1-polibezoek tot gevolg zal hebben. Eerdere studie maakt aannemelijk dat dragers prima uit de voeten kunnen met een jaarlijkse screening, eventuele calamiteiten daargelaten. Op lange termijn zien De Vries en Koops ook mogelijkheden voor mensen met diabetes type 2.

Lees meer artikelen uit het magazine

Rectificatie: in de papieren versie van ons magazine dat op 26 september 2023 verscheen, staat per abuis één deel van de kunstalvleesklier afgebeeld, terwijl deze innovatie uit twee delen bestaat (zie beeld op deze pagina). Het tweede, ontbrekende deel is het kastje op broekzakformaat dat diabetespatiënten helpt te anticiperen op veranderingen in de bloedsuikerspiegel.