En nu verder: Plasticdeeltjes doorbreken de placentabarrière


Ze zijn overal in ons lichaam terug te vinden. Toch is er maar weinig bekend over de gezondheidseffecten van micro- en nano­plasticdeeltjes in het lichaam. Reden voor de EU om een grootschalig onderzoeks­programma te starten in 2021, met 75 organisaties uit 21 landen. Hoogleraar milieu-epidemiologie en exposoom-analyse bij UMC Utrecht Roel Vermeulen is binnen dit onderzoeks­cluster coördinator van het AURORA-project, dat specifiek de effecten van plastic op de ontwikkeling van het ongeboren kind onder de loep neemt. Dat nanodeeltjes de placentabarrière passeren is vastgesteld. Maar kunnen micro- en nanoplasticdeeltjes dat ook?

Belangrijkste vraag is of deze deeltjes kunnen leiden tot groei- of cognitieve ontwikkelingsschade bij het kind – nét zoals deeltjes die door bijvoorbeeld luchtvervuiling in het lichaam belanden. Zo ja, dan luidt de volgende vraag of dit door de deeltjes komt en/of door chemische componenten in en op het deeltje, zoals weekmakers. Versterken beide elkaar wellicht? Een andere onzekerheid is een mogelijk gezondheidseffect waar nog nooit iemand aan heeft gedacht. Dat alles moet de komende twee jaar duidelijk worden uit onderzoek bij achthonderd moeder-kind paren.

Magazine Medisch Specialist december 2023 - En nu verder

Na afloop van de vijf grote, internationale onderzoeken zal de regelgeving rondom het gebruik van plastics zeer waarschijnlijk verder worden aangescherpt, zo luidt de verwachting. Waaronder de stroom plasticafval na eenmalig gebruik in ziekenhuizen. Wat Roel Vermeulen betreft hoeven we daar echter niet op te wachten: minder plastic is altijd goed als we denken aan grondstoffenverbruik en milieuvervuiling. De medisch specialist is bij uitstek ambassadeur voor zo’n maatschappelijke verandering, vindt hij. Om patiënten voor te lichten én om te kijken wat er binnen de medische sector gedaan kan worden om het gebruik van plastic te verminderen.


Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine