De opleider - Elgun Zeegers: ‘Opleiden is geen kunstje aanleren’


Wat geef je mee?
‘Blijf nieuwsgierig. Het is niet een kunstje dat je leert, het moet iets van jezelf worden. Door tijdens je opleiding te kijken naar je opleiders en mee te nemen wat het best bij je past, vorm je je als medisch specialist. Binnen orthopedie is veel superspecialisatie. Technisch héél interessant, maar het gaat ook om de mens achter de aandoening. Ik leer studenten vooral ook te blijven kijken naar de gehele patiënt, de mens, en niet alleen naar de knie of heup. Niet iedere patiënt met een versleten knie heeft een knieprothese nodig, het moet ook echt waarde hebben voor de patiënt. Dergelijke overwegingen vormen onderdeel van value-based healthcare. Het gaat ook vooral over het bijdragen aan verbetering van kwaliteit van leven. Blijf kritisch, en niet alles wat kan, moet.’

Magazine Medisch Specialist december 2023 - De opleider

Wat krijg je terug?
‘Het geeft me energie om jonge mensen te prikkelen ons mooie vak op te pakken. Werken met andere generaties houdt me ook scherp en genereert nieuwe ideeën bij me. Er is een wisselwerking tussen aios en opleider. De aios opereren samen met alle leden van de opleidingsgroep en zo krijg je soms ook weer tips terug. Het is mooi om aios te zien groeien in hun vak en te zien wat hen bezighoudt. Binnen de centrale opleidingscommissie (COC) werk ik ook intensief samen met de aios, per slot van rekening willen we er samen voor zorgen dat we ook in de toekomst onze zorg in het ziekenhuis kunnen blijven leveren. Het is heel mooi te zien hoe het bundelen van onze krachten tot toekomstbestendige oplossingen en innovaties leidt. Daarbij moeten we vooral ook kijken wat de komende generatie nodig heeft en ook daar kan ik zelf weer wat van leren en meenemen. De werk-privébalans is duidelijk aan het veranderen en vraagt om meer maatwerk. Opleiden is nooit saai!’


Elgun Zeegers is de derde vrouwelijke orthopedisch chirurg die in Nederland werd opgeleid. Zij richt zich met name op kinderorthopedie en ingewikkelde voet- en enkelproblematiek. Elgun is voorzitter van de centrale opleidingscommissie bij Medisch Spectrum Twente in Enschede en zit in de programmacommissie van Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Noord Oost Nederland.Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine