Federatienieuws

 

Werkvormen voor interprofessioneel opleiden
Werken in netwerken en het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek vraagt van alle medisch specialisten specifieke competenties. Vandaar dat er ook binnen medische vervolgopleidingen veel aandacht is voor interprofessioneel opleiden: aios leren en werken zoveel mogelijk samen met verschillende zorgprofessionals binnen én buiten de opleidingsinstelling. 
In het kader van het project Opleiden 2025 heeft de Federatie Medisch Specialisten ondersteuningsmateriaal ontwikkeld om het interprofessioneel opleiden te stimuleren: een werkvormenbundel speciaal voor opleiders en onderwijskundigen. De werkvormenbundel biedt concrete handvatten om aan de slag te gaan met interprofessioneel opleiden, inclusief leerdoelen, een uitgewerkt lesplan en praktische tips voor de begeleider. Denk bijvoorbeeld aan het inzicht krijgen in de cultuurverschillen tussen disciplines en het reflecteren op de vooroordelen over collega’s uit de andere lijn.

Toetreding Federatie tot bestuur Dutch Hospital Data
Federatie-bestuursleden Selma Tromp en Iris Verberk-Jonkers zijn toegetreden tot het bestuur van stichting Dutch Hospital Data (DHD). De missie van stichting DHD is het stroomlijnen van de samenwerking in de medisch-specialistische zorg op het gebied van data. Met de toetreding van de Federatie in het bestuur van DHD zijn naast de ziekenhuizen (NVZ) en de umc’s (NFU) nu ook de medisch specialisten vertegenwoordigd.

‘Met onze kennis van de medische inhoud kunnen we ervoor zorgen dat de gegevens op de juiste manier worden vastgelegd, geduid en voor kwaliteitsdoeleinden teruggekoppeld worden aan de medisch specialist,’ vertelt Verberk-Jonkers, bestuurslid van de Federatie met de portefeuille Informatiebeleid. ‘Ook heeft iedereen baat bij eenmalige vastlegging voor meervoudig gebruik en bij minder administratieve lasten. Om dit te realiseren hebben ziekenhuizen en medisch specialisten elkaar nodig. DHD kan hierin een verbindende en coördinerende rol spelen.’


Richtlijnen­database app al 16.000 keer gedownload
De Richtlijnendatabase app is ontwikkeld door het Kennisinstituut van de Federatie en biedt gepersonaliseerde informatie over richtlijnen. Je kunt ze volgen, snel aanbevelingen opzoeken, en met een persoonlijk account ontvang je notificaties bij updates van richtlijnen die voor jou interessant zijn.
Download de app via demedischspecialist.nl/app 

 


Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine