Leidraad onder revisie

De leidraad Criteria voor overplaatsing van COVID-19 patiënten naar een ander ziekenhuis is onder revisie. Binnenkort verschijnt de herziene versie op de COVID-19 overzichtspagina van de Federatie Medisch Specialisten.