dure geneesmiddelen

Kennisgebieden

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) heeft expertise in huisom u te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing vankwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Daarbij kunt u denken aan richtlijnen,indicatoren, kwaliteitsvisitatie, literatuurreviews en het ontwikkelen van een samenhangendkwaliteitsbeleid. Maar u kunt ook bij ons terecht voor trainingen of coaching op het gebied vanontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten.