dure geneesmiddelen

Kennisgebieden

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten (Kennisinstituut) heeft expertise in huis
om u te adviseren en te ondersteunen bij de ontwikkeling en toepassing van
kwaliteitsinstrumenten en (geïntegreerd) kwaliteitsbeleid. Daarbij kunt u denken aan richtlijnen,
indicatoren, kwaliteitsvisitatie, literatuurreviews en het ontwikkelen van een samenhangend
kwaliteitsbeleid. Maar u kunt ook bij ons terecht voor trainingen of coaching op het gebied van
ontwikkelen en toepassen van kwaliteitsinstrumenten.