Rechtsbijstand bij klacht-, tucht- en strafzaken

Als werknemer kun je een beroep doen op de juridische dienstverlening van het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Maar naast werknemer ben je natuurlijk zorgverlener. In die hoedanigheid kun je ook te maken krijgen met situaties waarin je behoefte hebt aan juridische ondersteuning. Denk aan een tuchtklacht, strafzaak of een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Vaak biedt je werkgever zelf juridische bijstand aan in dit soort situaties of misschien heb je zelf een rechtsbijstandsverzekering. Wanneer dit niet het geval is, kun je als medisch specialist in dienstverband bij ons terecht. Biedt jouw werkgever wel rechtsbijstand aan, maar heb je toch goede redenen om elders juridische ondersteuning te krijgen, dan kun je ook contact met ons opnemen. Er is voor dit soort situaties namelijk een overeenkomst gesloten met VvAA Rechtsbijstand.

Let op! 
Deze dienstverlening door VvAA Rechtsbijstand kent een zogenaamde wachttijd van drie maanden. Er is geen dekking als zich tijdens de wachttijd een gebeurtenis voordoet naar aanleiding waarvan je een beroep doet op de rechtsbijstand en er is uiteraard ook geen dekking als de gebeurtenis dateert van vóór het lidmaatschap. Er is dus geen dekking als het juridische probleem al bestond. De dienstverlening is geldig zolang je lid bent van de LAD en zolang het contract tussen LAD en VvAA voortduurt. Beëindiging van het LAD-lidmaatschap wordt aan VvAA gemeld. 

Wanneer rechtsbijstand bij klacht- tucht- en strafzaken? 

In wat voor soort situaties kunnen de juristen en advocaten van VvAA Rechtsbijstand je bijstaan? Dat kan als je: 

  • als arts moet meewerken aan een calamiteitenonderzoek door IGJ
  • een verzoek van een patiënt hebt ontvangen tot afgifte, correctie of vernietiging van zijn of haar dossier
  • advies wilt over je positie bij een beëindiging van de behandelingsovereenkomst
  • advies wilt om een juridisch probleem of een procedure te voorkomen
  • je wilt voorbereiden op een gesprek met een patiënt na een incident
  • bij een procedure door de rechter(commissaris) in een strafzaak opgeroepen wordt
  • een oproep krijgt voor een verhoor als getuige
  • als aangeklaagde in een procedure bij het Regionaal Tuchtcollege wordt betrokken
  • als getuige in een civiele zaak moet verschijnen wanneer de wilsbekwaamheid van een overleden patiënt wordt aangevochten

Hoe gaat het in zijn werk? 

Vragen op het gebied van arbeidsrecht, klacht- en tuchtrecht en toezicht door de IGJ kunnen nauw verband houden met elkaar. Daarom werkt het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD nauw samen met het team gezondheidsrecht van VvAA Rechtsbijstand, zodat je een betrouwbaar en deskundig advies krijgt van juristen met kennis van zaken. Als je als zorgverlener behoefte hebt aan juridische bijstand in een van de hierboven genoemde situaties, kun je contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum via 088-1344112 (maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.30 uur) of via info@demedischspecialist.nl. Wij verwijzen je vervolgens door naar de juiste persoon bij VvAA. VvAA rechtsbijstand toetst zelf de dekking van alle meldingen aan de hand van de overeenkomst en polisvoorwaarden zoals die met de LAD zijn overeengekomen. 

Spoed 

Bij spoedeisende vragen met betrekking tot klacht-, tucht- en strafzaken kunt u buiten kantoortijden terecht bij de SOS-telefoonlijn van VvAA Rechtsbijstand via 030-2474999.