Gebruikersvoorwaarden Kennisinstituut

Aansprakelijkheid

Het Kennisinstituut voor Medisch Specialisten B.V. (“Kennisinstituut”) besteedt voortdurend de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling, de volledigheid en de actualiteit van de informatie op de website. Desondanks accepteert het Kennisinstituut geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden op deze website noch voor enigerlei schade of voor andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van deze website.

Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website.

Links

Op de website kunnen links staan naar andere websites waar het Kennisinstituut geen toezicht of controle op houdt. Het Kennisinstituut is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites.

Copyright

De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).