Financiering netwerkgeneeskunde

Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerking van vier ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars in de regio Zuid-Oost Brabant om de zorg voor hartpatiënten in de regio te verbeteren. De samenwerking met huisartsen is cruciaal. Binnen het netwerk is er veel aandacht voor preventie, digitale zorg en de uitkomsten van zorg.

Het Nederlands Hart Netwerk doet momenteel onderzoek naar de effecten van netwerkgeneeskunde en wat de beste manieren zijn om netwerken (ook elders in Nederland) te bekostigen. Want juiste zorg op de juiste plek zorgt voor onder andere minder onnodige opnames en diagnostiek en dus ook voor nieuwe financiële uitdagingen voor het ziekenhuis.

In deze video legt cardioloog Lucas Dekker uit dat het NHN een proeftuin is met betrokkenheid van zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders waarin onderzoek wordt gedaan naar nieuwe bekostigingsmodellen voor netwerkgeneeskunde. Een goede oplossing voor de bekostiging zal naar verwachting leiden tot beter zorg voor de patiënt: meer zorg thuis, meer en betere preventieve zorg en betere samenwerking tussen de lijnen.

Meer informatie:
www.nederlandshartnetwerk.nl

Bekijk meer voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek
Stuur mij de nieuwsbrief met meer voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek

video-play-button
Financiering netwerkgeneeskunde