Facts and figures dossier duurzame inzetbaarheid

Medisch specialisten geven aan dat werkdruk de grootste oorzaak is van burn-outs. Ze kunnen – bijvoorbeeld - een leeg gevoel aan het einde van een werkdag ervaren, een gevoel van emotionele uitputting en een vermoeid gevoel nog voordat de werkdag start. Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelde in 2019 dat één op de vier werkenden in de categorie ‘artsen, therapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen’ minstens meerdere keren per maand last heeft van dergelijke klachten. Natuurlijk, lang niet iedereen met deze klachten krijgt uiteindelijk een burn-out. Toch geven de cijfers te denken.

49 uur is het aantal dat mdl-artsen zelf aangeven per week te werken, 45,9 is volgens de Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022 het gemiddelde (inclusief parttime)

87% ervaart regelmatig stress

85% van de aios en medisch specialisten zegt regelmatig tot altijd werkplezier te ervaren

30% loopt risico op een burn-out, 12% is het geschatte percentage medisch specialisten dat daadwerkelijk met een burn-out te maken krijgt

5 jaar na de start van hun loopbaan worden medisch specialisten - gemiddeld - vatbaar voor uitval door burn-out

24% van de jonge artsen zei in 2022 - het laatste jaar met een corona-lockdown - last te hebben van burn-out klachten, in 2020 was dit 14%
58% van de aios en medisch specialisten is niet tevreden over de werkdruk

66% van de medisch specialisten noemt het groeiend aantal niet-medische taken als de belangrijkste oorzaak van uitval

45% ervaart onvoldoende ondersteuning bij het omgaan met stress

68% vindt een goede werk-privébalans essentieel voor duurzame inzetbaarheid

60% vindt dat er meer aandacht moet worden gegeven aan preventie

2 uur per week actieve aandacht aan zelfzorg kan medisch specialisten al helpen zo’n uitval te voorkomen

94% van de medisch specialisten geeft aan dat een gezonde werkomgeving cruciaal is voor hun duurzame inzetbaarheid

Facts & figures

Al in de jaren tachtig…
Dr. W.S. Cost, internist, sprak in 1984 over De arts als patiënt tijdens een congres dat werd gerecenseerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: ‘Zieke artsen verschillen in twee opzichten van zieke leken: zij hebben een ander ziektepatroon en een bijzonder ziektegedrag. Hun ziektepatroon is minder heroïsch dan in het verleden. Toen werden zij slachtoffer van infectieziekten, bij de bestrijding van epidemieën; nu zijn zij voorbeschikt voor depressies, alcoholisme, toxicomanie en suïcidaal gedrag, als gevolg van stress.’


Hoger risico op depressieve klachten
iMedPub Journals publiceerde in 2016 de resultaten van een vergelijkend onderzoek. Hierin staat: ‘Op basis van een meta-analyse van 54 studies kan worden ingeschat dat de prevalentie voor depressie of depressieve symptomen onder medisch specialisten ligt op 28,8%. Dat is veel hoger dan de globale inschatting van de World Health Organization, die ligt tussen 2,6% en 5,9%.


Bronnen
Bronnen: Loopbaanmonitor Medisch Specialisten 2022, Nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken 2022, onderzoek (2022) naar de werkbeleving van 238 Nederlandse Maag-, Darm- en Leverartsen door Johan Kuyvenhoven (MDL-arts, Spaarne Gasthuis Haarlem), Toon Taris (Universiteit Utrecht, Sociale Wetenschappen), en Marc Verhagen (MDL-arts, Diakonessenhuis Utrecht), Peiling Federatie Medisch Specialisten (2019)


Trainingen
Onze Academie voor medisch specialisten biedt diverse trainingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, onder andere de training Persoonlijk leiderschap. Meer informatie: https://demedischspecialist.nl/academie

Themapagina
Op onze vernieuwde themapagina Gezond en veilig werken lees je wat de Federatie doet om medisch specialisten te ondersteunen om gezond en veilig te (blijven) werken: https://demedischspecialist.nl/gezondenveiligwerken

Coaching
Het programma Challenge & Support biedt ontwikkelingsgerichte coaching voor artsen en richt zich op de hele vakgroep: zowel aios als stafleden kunnen zich inschrijven voor een coachtraject. Voor Challenge & Support doen Erasmus MC en Universiteit van Amsterdam wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van ontwikkelingsgerichte coaching. Meer informatie: https://challengesupport.nu

Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine

Lees de andere artikelen uit dit dossier: