En nu verder: Levertransplantatie niet langer bij nacht en ontij

Levertransplantaties zijn doorgaans spoedoperaties omdat de donorlever maar beperkt houdbaar is. Hierdoor vindt meer dan de helft van de levertransplantaties in de avond- en nachtdienst plaats. Volgens Vincent de Meijer, hoogleraar chirurgie en hoofd van het UMCG Transplantatiecentrum, zal daar verandering in komen. De levertransplantatiechirurg rondde met zijn team een onderzoek af waarbij donorlevers in afwachting van de operatie op een zogenoemde perfusiemachine werden aangesloten. Wat blijkt: de transplantatie hoeft niet meer binnen enkele uren plaats te vinden, maar kan probleemloos tot wel twintig uur worden uitgesteld tot de volgende ochtend. 

En nu verder

De perfusiemachine werd zo’n twintig jaar geleden door onderzoekers en ingenieurs in het Groningse ziekenhuis ontwikkeld. Het door de lever pompen van zuurstofrijke bewaarvloeistof vertraagt de achteruitgang van het orgaan in afwachting van de transplantatie. In de tijd die hiermee wordt overbrugd krijgt het team de gelegenheid om ’s ochtends uitgerust aan de operatietafel te verschijnen, terwijl ook de patiënt zich niet meer bij nacht en ontij naar het ziekenhuis hoeft te spoeden. Deze logistieke voordelen blijken tot wel twee uur kortere en meer succesvolle transplantaties op te leveren. Onderzoek wijst verder uit dat de patiënt in ieder geval geen negatieve effecten van deze werkwijze zal ondervinden in de twaalf maanden na de operatie. Daarna moet de toekomst nog uitwijzen. 

‘Beter preserveren, duurzaam transplanteren’ lijkt hiermee het nieuwe motto te worden. Naar aanleiding van de studie worden in het UMCG sinds 1 januari 2023 nagenoeg alle levertransplantaties overdag uitgevoerd. En zijn er volop plannen om dit gouden ei verder uit te rollen richting long- en zelfs harttransplantaties. Een gunstige ontwikkeling voor de werk-privébalans van transplantatieteams en de personele bezetting van de OK komt tijdens de avond- en nachtdiensten minder onder druk te staan.

Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine