De oogst van één jaar Federatie

Een stevige positie van medisch specialisten in het krachtenveld van de gezondheidszorg. Dát was de drijfveer voor het oprichten van de Federatie Medisch Specialisten. Een jaar na dato blikken we terug, en presenteren we enkele resultaten die de wetenschappelijke verenigingen met elkaar hebben bereikt. Zoals de volledige compensatie van de pensioenaftopping in de UMC’s, en nieuwe Cao’s voor de ziekenhuizen. We hebben opleiders en aios op verschillende manieren ondersteund bij de individualisering van de opleidingsduur. En we hebben flinke stappen gezet om kwaliteitsgegevens inzichtelijk te maken. We maken de balans op van wat er tot nu toe is bereikt.

Eigen contactpersoon

Resultaat: elk ziekenhuis heeft een vast contactpersoon bij de Federatie voor collectieve vragen op het gebied van beroepsbelangen, opleiding en kwaliteit.
Wat er speelde: de invoering van de integrale tarieven per 1 januari 2015 brengt fundamentele veranderingen met zich mee. Zowel in de relatie tussen medisch specialisten onderling als tussen de artsen en het ziekenhuisbestuur.
De Federatie: ondersteunt Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB’s) en Verenigingen Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD’s) zodat zij optimaal aan zet blijven in de ziekenhuizen. Met bijeenkomsten in het land, spreekuren en masterclasses. En met een vaste contactpersoon per ziekenhuis.

Opleiden op maat

Resultaat: individualisering opleiding met behoud van kwaliteit.
Wat er speelde: het kabinet wilde 270 miljoen euro bezuinigen op de medische vervolgopleidingen door deze één tot twee jaar te verkorten. Ook was het plan een eigen bijdrage voor aios te introduceren, zij moesten voortaan meebetalen aan hun opleiding. Opleiders en aios komen in opstand. Met resultaat: in oktober 2013 sluit de Federatie samen met andere partijen een opleidingsakkoord met de minister van VWS. De afspraak is nu: minder bezuinigen en de opleiding op individuele basis versnellen mét behoud van kwaliteit. De eigen bijdrage voor aios wordt geschrapt.
De Federatie: ondersteunt met het project Individualisering Opleidingsduur alle betrokkenen bij individualisering in de dagelijkse praktijk. Daarnaast helpt de Federatie 18 wetenschappelijke verenigingen bij het herzien van hun opleidingsplan en is de website Specialistenopleiding Op Maat gelanceerd. Cijfers tonen aan dat de gemiddelde opleidingsduur over 2014 al met 2,2 maanden is verkort.

Gezonde arbeidsvoorwaarden

Resultaat: een nieuwe Cao UMC en Cao Ziekenhuizen (inclusief AMS) met een betere werk- en inkomenspositie en meer mogelijkheden om veilig en gezond te werken.
Wat er speelde: de positie van medisch specialisten in dienstverband moet verbeteren. Specialisten willen invloed op de inrichting en de kwaliteit van zorg en betrokken worden bij de ziekenhuisorganisatie. Ook veilig en gezond werken staan hoog op de agenda.
De Federatie en de LAD: zetten tijdens de cao-onderhandelingen met de werkgevers stevig in op deze punten. De medisch specialisten in dienstverband zijn tevreden met het eindresultaat.

Pensioen op peil

Resultaat: NFU geeft pensioenpremie terug met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015.
Wat er speelde: de overheid heeft het pensioengevend salaris gemaximeerd. Sinds 1 januari 2015 mag de werkgever voor het salarisdeel boven de 100.000 euro geen pensioenpremie betalen. Hierdoor bouwen medisch specialisten in
dienstverband aanzienlijk minder pensioen op. En omdat de werkgevers het werkgeversdeel van de pensioenpremie achterhouden, loopt de specialist tot wel 20.000 euro aan – zelf opgebouwd – pensioengeld per jaar mis.
De Federatie en de LAD: onderhandelen met de NVZ, NFU en GGZ over het teruggeven van deze pensioenpremies. Met de NFU is een akkoord bereikt: zij geeft 100 procent terug zonder dat andere werknemers hier last van hebben. Om de NVZ ook zover te krijgen, organiseerde de Federatie door het hele land bijeenkomsten waar honderden medisch specialisten op af kwamen. De Federatie en de LAD houden daarnaast spreekuren en schrijft samen met medisch specialisten tientallen brieven naar de raden van bestuur om de druk op te voeren. Voor de GGZ is hetzelfde traject in gang gezet.

Lees het volledige artikel uit ons magazine De Medisch Specialist dat rond 10 december bij u op de mat valt.