Column Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting: De zorg heeft snelheid nodig

'In het ziekenhuis is het business as usual. Dat moet ook wel want de patiëntenzorg gaat altijd door. Op de spoedeisende hulp zitten de wachtruimtes vol, operatiekamers draaien op volle toeren en voor veel medisch specialisten staat vandaag gewoon weer een volle poli op het programma. Er is volop bedrijvigheid, patiënten kunnen immers niet wachten op politieke ontwikkelingen.

Het is alweer acht maanden geleden dat het kabinet viel, en vier maanden geleden mocht Nederland opnieuw naar de stembus. Sindsdien hebben we te maken met wisselingen binnen het kabinet en een zich voortslepende formatie. De verhoudingen in de Tweede Kamer zijn stevig door elkaar geschud, wat kan leiden tot uitdagende besluitvorming, vooral op gevoelige dossiers zoals het afschaffen van het eigen risico. Begrijpelijk dat op politiek gevoelige onderwerpen gewacht wordt tot er een nieuw kabinet is gevormd. Maar in de tussentijd staan we wel voor grote uitdagingen in de zorg. Stilstand op de zorgwerkvloer is geen optie. En in de politiek eigenlijk ook niet. Kunnen we de vaart erin houden?

Column Federatievoorzitter Piet-Hein Buiting

Als ik kijk naar de uitdagingen waar we in de zorg voor staan, is het van belang dat de politiek oog heeft voor onderwerpen waarover consensus bestaat. Gelukkig is er in de Tweede Kamer steun voor het aanpakken van urgente kwesties zoals het personeelstekort, de dubbele vergrijzing en de verbetering van de gegevensuitwisseling in de zorg. En waarop dus besluiten genomen kunnen worden, ook zonder dat er een nieuw kabinet is gevormd.

Terwijl politici onderhandelen, werkt het zorgveld hard door om handen en voeten te geven aan de oplossing van de problemen van alledag. Met het uitvoeringsakkoord voor gegevensuitwisseling bijvoorbeeld, hebben we concrete actie ondernomen om de beschikbaarheid van patiëntgegevens te verbeteren. Gedragen door alle partijen in de zorg. Dit akkoord brengt ons dichter bij het ideaal altijd en overal toegang te hebben tot de juiste patiëntgegevens op het juiste moment. Over zo’n belangrijke kwestie, waar iedereen het over eens is, zou snel een besluit genomen moeten kunnen worden.

Als ik zo terugkijk op de afgelopen maanden, zie ik dat de zorg nooit stil staat. Zorgverleners zijn dag in, dag uit druk bezig om topzorg te leveren aan hun patiënten. Terwijl politieke ontwikkelingen hun tijd nemen, gaat de zorg gewoon door. Dus politiek: voordat wij de patiënt worden die niet kán wachten, de zorg heeft snelheid nodig.

Piet-Hein Buiting 
Voorzitter Federatie Medisch Specialisten

Download het artikel als pdf
Lees meer artikelen uit het magazine