Cardiometabool netwerk

Meer dan 1,9 miljoen patiënten in Nederland hebben te maken met cardiometabole aandoeningen, zoals (hoog risico op) hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, chronische nierschade, obesitas, dyslipidemie en trombose. Door laagdrempelig overleg via teleconsulting wordt vaak onnodige zorg voorkomen. Het cardiometabole teleplatform geeft de huisarts één loket voor alle vragen. Een multidisciplinair team beantwoordt deze vragen waarmee je gefragmenteerde zorg voorkomt en maximaal geïndividualiseerde zorg aanbiedt. Met het Cardiometabool netwerk verdwijnen de ‘lijnen’ – en wordt de juiste zorg op de juiste plek geboden.

Wist u dat

  • Meer dan 1,9 miljoen patiënten in Nederland hebben te maken met cardiometabole aandoeningen, zoals (hoog risico op) hart- en vaatziekten, diabetes, hypertensie, chronische nierschade, obesitas en dyslipidemie?
  • De patiënt een e-module krijgt aangeboden met aandacht voor laaggeletterdheid?
  • Het netwerk een zorgend en lerend netwerk is?

  • Er meer gedefragmeteerde en geïndivualiseerde zorg in de spreekkamer wordt gegeven?

  • Het netwerk is opgericht op initiatief van internisten in samenwerking van huisartsen?

Meer informatie

Lees meer informatie over Cardiometabool netwerk op de website van UMC Utrecht.

Bekijk meer voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek

video-play-button
Cardiometabool netwerk