Basiskennis coronazorg

Op deze pagina vindt u documentatie van wetenschappelijke verenigingen en ziekenhuizen die van belang zijn bij de zorg voor patiënten met het coronavirus.

Handreiking voor arts-assistenten die voor het eerst de dienst in gaan in de interne geneeskunde. Specificaties omtrent beademing, infuus en medicatie bij COVID-patiënten worden separaat besproken in het scholingsprogramma COVID-19 van de NIV. Bij COVID-patiënten zijn op dit moment andere richtlijnen en protocollen van toepassing.

Communicatiekaarten benauwde patiënt pictogrammen

Communicatie tussen COVID-19-patiënt en arts kan lastig zijn door spraakbeperking door benauwdheid en behandeling van de patiënt en de in beschermingsmiddelen geklede arts. Communicatiekaarten met elementaire opmerkingen en vragen (ook in andere talen) voor patiënten en zorgverleners kunnen een hulpmiddel zijn.

Communiceren met de patiënt in onzekere en hectische tijden
Hoe kun je als zorgverlener het beste met patiënten in gesprek gaan, gegeven alle onzekerheid rond COVID-19? En hoe doe je dat alles binnen de huidige hectische omstandigheden – onder tijdsdruk en vaak bij afwezigheid van face-to-facecontact – op zo’n manier dat informatie beklijft en dat patiënten en hun naasten zich gehoord voelen? Acht aanbevelingen voor communicatie in tijden van corona (bron: Medisch Contact).

Ga terug naar de overzichtspagina Omscholen