Webinar Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG)

13:00 - 13:45

ONLINE BIJEENKOMST

Op woensdag 27 januari om 13.00 uur organiseert Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) een webinar dat in het teken staat van de vele programma’s die over de kwaliteit van zorg gaan. Vanuit verschillende perspectieven wordt stilgestaan bij de verschillen, de overlappingen en de mogelijke versterkingen van programma’s als Digitaal Tenzij, Juiste Zorg op de Juiste Plek, Samen Beslissen, Uitkomstgerichte Zorg en ZE&GG. 

Daarnaast komt u tijdens dit webinar te weten:    

  • hoe de verschillende programma’s met elkaar samenhangen
  • hoe u de verschillende programma’s op een logische manier in uw organisatie inbedt
  • hoe u medewerkers enthousiast maakt om met de verschillende programma’s aan de slag te gaan
  • hoe u best practices uit al deze programma’s gebruikt in een eigen programma toegespitst op uw organisatie aan de hand van een concreet voorbeeld

Sprekers zijn o.a. 

  • Kjille Lammertsma, Plv directeur Zorgverzekeringen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
  • Marc Rouppe van der Voort,  Programmamanager Juiste zorg Juiste plaats Juiste kosten bij het St. Antonius Ziekenhuis 
  • Sjoerd Repping, voorzitter ZE&GG en hoogleraar Zinnige Zorg bij het Amsterdam UMC 

Lees meer over het programma.

Met vragen over dit webinar kunt u contact opnemen met ZE&GG via info@zorgevaluatiegepastgebruik.nl