Webinar Opleiden 2025 Hoe interprofessioneel ben jij?

17:00 - 18:00

ONLINE BIJEENKOMST

Interprofessioneel opleiden draagt sterk bij aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. Werken en leren over grenzen heen om samen optimale patiëntenzorg te kunnen bieden. Precies dát was de dagelijkse gang van zaken tijdens de COVID-crisis. Hoe was dat en hoe houden we die samenwerking vast? En welke rol speelt interprofessionele identiteit hierbij? Dit en meer komt aan bod in het webinar Opleiden 2025 ‘Hoe interprofessioneel ben jij’ op dinsdag 11 mei van 17.00–18.00 uur. 

Sprekers tijdens dit webinar zijn: 

  • Karen Keijsers, klinisch geriater en klinisch farmacoloog bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
  • Jan Jaap Reinders, arbeids- en organisatiepsycholoog en onderzoeker bij het UMCG 
  • Emmy Janssen, ziekenhuisarts in opleiding in het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
  • Natasja Looman, psycholoog, promovenda en projectmanager Interprofessioneel onderwijs bij de Radboud Universiteit in Nijmegen  

Zij gaan tijdens het webinar met elkaar in gesprek over hun bevindingen over de bereidheid tot samen werken en leren. Ze gaan in op vraagstukken als: wat is er nodig om interprofessioneel samenwerken te bevorderen en waarom is hier een crisis als COVID voor nodig?  

Webinarreeks Opleiden 2025 

De Federatie Medisch Specialisten organiseert in 2021 een webinarreeks Opleiden 2025 waarin de opbrengsten van Opleiden 2025 tot nu toe, worden gedeeld met wetenschappelijke verenigingen, opleiders, aios en geïnteresseerden. In deze korte en interactieve webinars gaan verschillende experts uit het project in gesprek met elkaar en met het publiek, delen zij hun ervaringen en geven zij concrete handvatten om er zelf mee aan te slag te gaan in zorg en opleiding.

De volgende webinars uit deze reeks vinden plaats op:   

  • Dinsdag 29 juni Waardevol opleiden en continu ontwikkelen
  • Dinsdag 21 september Transmurale digitale consultatie
  • Dinsdag 2 november De medisch-specialistische vervolgopleiding van de toekomst

NVZA, NVKF en NVKC hebben de webinars in deze reeks geaccrediteerd met 1 punt per webinar. 

Accreditatie is aangevraagd bij ABAN.