Webinar Less is more, maar hoe gaan we aan de slag?

16:00 - 17:30

ONLINE BIJEENKOMST

Op 17 mei promoveert Eva Verkerk, onderzoeker bij Doen of laten?, op een overkoepelende studie naar het terugdringen van niet-gepaste zorg. Ter gelegenheid van deze promotie zet Doen of laten? tussen 16.00 en 17.30 uur het onderwerp deïmplementatie centraal om vooral de vertaalslag te maken naar de toepassing ervan in de praktijk. 

De onderwerpen die in dit webinar aan bod komen zijn:   

  1. De verstandige keuzes bij een acute wond
  2. Het verminderen van onnodige urinekatheters en infusen
  3. Gepaste diagnostiek bij knieklachten en het subacromiaal pijnsyndroom (SAPS)

Bekijk het volledige programma en het overzicht van sprekers.

Veel ziekenhuizen staan op het punt om aan de slag te gaan met deïmplemen­tatie­projecten, geïnspireerd door de implementatie-agenda van het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG). Op een aantal van deze onderwerpen is door Doen of laten? al veel kennis en expertise opgebouwd met de betrokken projectleiders. Zij delen deze middag hun ervaringen, geleerde lessen, belangrijkste uitdaging(en) en praktische tips. Op deze wijze willen we projectleiders en zorgprofessionals die met zulke onderwerpen aan de slag gaan, goed op weg helpen. 

Meer over Doen of laten?