Webinar: Hoogste tijd voor integrale zorg in de opleiding

17:00 - 18:00

Online bijeenkomst

Wat is er nodig in de opleiding om integrale zorg voor mensen met psychische en somatische aandoeningen te realiseren? Een specialist met een generalistische blik? Of een generalist met een specialistische blik?

header webinar Opleiden 2025

Veel volwassenen en ouderen met lichamelijke aandoeningen hebben ook psychische aandoeningen. Andersom hebben veel volwassenen en ouderen met psychische aandoeningen ook lichamelijke aandoeningen. Door de strikte scheiding in de zorg van het lichamelijke en psychische domein krijgen deze patiënten nu niet de best mogelijke behandeling. Dit kan ertoe leiden dat lichamelijke klachten onterecht worden toegeschreven aan een psychische aandoening en andersom, of dat zorgverleners zich onvoldoende in staat voelen om aandoeningen buiten hun eigen domein te diagnosticeren en behandelen. Ondertussen neemt het aantal mensen met een combinatie van lichamelijke en psychische aandoeningen toe.

Vanuit Opleiden 2025 is aandacht voor geïntegreerde diagnostiek, behandeling èn elkaars perspectief in de opleiding.  Kom met ons discussiëren op dinsdag 14 juni 2022.  Laat je inspireren en benut dit webinar voor je discipline overstijgend onderwijs of als bij- en nascholing. Tussen 17.00-18.00 uur word je online bijgepraat, worden verschillende perspectieven belicht, meningen gedeeld en vragen beantwoord uit de chat.

Sprekers tijdens dit webinar zijn:

  • Maarten van Schijndel, psychiater in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Hij bepleit aandacht voor integrale zorg in de opleiding en adviseert medisch specialisten zich meer te verdiepen in de wisselwerking tussen psychische en somatische aandoeningen bij hun patiënten. Van Schijndel was secretaris bij de opstelling van het recente advies van de Gezondheidsraad 'Integrale zorg voor mensen met lichamelijke en psychische aandoeningen.
  • Martijn te Stroet, aios psychiatrie GGZ Pro Persona in Nijmegen. Hij begon zijn opleiding als aios Orthopedie voordat hij de overstap maakte naar psychiatrie.
  • Klaas Nauta, psychiater in Amsterdam UMC. Hij wil onderwijs op het gebied van integrale zorg zo dicht mogelijk laten aansluiten bij de praktijk en zette hiervoor al het experiment COBRA (Complexe patiënt Beter door Reflectie en Afstemming) op een multidisciplinair overleg over één complexe patiënt.
  • Joanna Kruimel, MDL-arts in MUMC+ Maastricht. Zij werkt al sinds 2004 nauw samen met haar collega’s van de ziekenhuispsychiatrie en in 2012 kregen zij voor deze samenwerking de erkenning van best-practice award vanuit de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen.
  • Hein Brackel, kinderarts en bestuurslid bij de Federatie Medisch Specialisten portefeuille opleidingen.
     

Webinarreeks Opleiden 2025

De Federatie Medisch Specialisten organiseert een reeks korte en interactieve webinars over verschillende actuele onderwerpen voor de medisch-specialistische vervolgopleidingen. Tijdens deze gratis webinars gaan verschillende experts in gesprek met elkaar en met de deelnemers. Daarnaast delen zij hun ervaringen en geven zij concrete handvatten om er zelf mee aan te slag te gaan in zorg en opleiding. Benut deze webinars als aios voor je discipline overstijgend onderwijs of als bij- en nascholing als opleider.
Heb je vragen over deze webinars? Neem contact op via opleiding@demedischspecialist.nl.

Enthousiast? Schrijf je in of kijk een van onze eerdere webinars terug.