Symposium Zorgevaluatie in de volgende versnelling

13:45 - 17:15

DEFABRIQUE, UTRECHT

Symposium Zorgevaluatie 14 april 2022

Na een drukbezochte online editie in 2020 organiseert de Federatie een live symposium Zorgevaluatie op donderdag 14 april van 13.45-17.15 uur. De prangende vraag die deze middag centraal staat is: ‘Hoe brengen we resultaten van zorgevaluatie sneller naar de praktijk?’ Dat willen we allemaal, maar het gaat nog te langzaam. Wat is er nodig om te versnellen? Wat is de rol van dokters, wetenschappelijke verenigingen en andere stakeholders daarbij? En wat kunnen we leren van goede voorbeelden uit de praktijk?

Kennis delen en ervaringen uitwisselen

Het symposium Zorgevaluatie is al ruim vijf jaar hét platform om kennis en ervaringen uit te wisselen over alles wat komt kijken bij zorgevaluatie. Wees welkom, discussieer mee, laat je bijpraten en kom inspiratie opdoen. Het belooft een mooie editie te worden.

Praktische informatie

  • Donderdag 14 april 2022 van 13.45-17.15 uur (lunch vanaf 13.00 uur)
  • Locatie DeFabrique (Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht) met inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen
  • Voor medisch specialisten, klinisch onderzoekers, wetenschappelijke verenigingen, ziekenhuizen, patiëntenverenigingen, beleidsmedewerkers, overheid, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen
  • Accreditatie is toegekend door ABAN, NVZA en NVKF (3 punten). Accreditatie is aangevraagd bij NVKC.
  • Bij vragen over het symposium kunt u contact opnemen via raadw&i@demedischspecialist.nl.

De inschrijving voor dit symposium is gesloten. 

Programma

13.00 uur - Inloop met lunch 

13.45 uur - Start programma

Welkom door dagvoorzitter Raphael Hemler, kno-arts en voorzitter adviescommissie zorgevaluatie.

BLOK 1   Verandering: hoe moeilijk is het en waar liggen de mogelijkheden?  

14.00 uur - Gedragsverandering begrijpen en beïnvloeden 

Spreker: Ben Tiggelaar, bestsellerauteur en gedragswetenschapper, expert op het gebied van leiderschap, gedrag en verandering

Aanbevelingen uit evaluaties implementeren vraagt niet alleen om verandering van processen, maar - vooral - ook van gedrag. Welke inspiratie kunnen we als dokters opdoen met inzichten vanuit een heel ander perspectief: de gedragswetenschap?

14.30 uur - Leidt spiegelen tot verandering?

Spreker: Margreet Kloppenburg, reumatoloog

Wat zijn de ervaringen vanuit de reumatologie met gebruik van spiegelinformatie bij verstandige keuzes volgens de methodiek van Zorgevaluatie & Gepast Gebruik?  

14.40 uur - Experiment: leren implementeren

Spreker: Rudolf Poolman, orthopedisch chirurg en lid Adviescommissie Zorgevaluatie

Rudolf Poolman vertelt over een experiment met het stapsgewijs implementeren van richtlijnmodules, met als doel aanvullende onderbouwing voor deze behandeling te verzamelen vanuit de praktijk. Wat kunnen we daarbij leren van farmaceutische implementatiestudies?   

14.50 uur - Pauze  

BLOK 2   Hoe kunnen andere veldpartijen bijdragen aan effectieve implementatie?

15.05 uur:

Zorgaanbieders/ziekenhuizen

Spreker: Rob Dillman, voorzitter Raad van Bestuur Isala en bestuurslid NVZ

Zorgverzekeraars

Spreker: Marjo Vissers, bestuursvoorzitter VGZ en lid stuurgroep ZE&GG

Overheid

Spreker: Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij ministerie van VWS 

15.50 uur: Uitreiking Ben Willem Mol-prijs voor inclusie in onderzoek

16.00 uur - Pauze  

16.20 uur - BLOK 3   Succesvolle en lastige implementatie: drie voorbeelden

Hoe is de implementatie van deze onderzoeken verlopen en wat zijn leerpunten en succesfactoren? 

DENSE trial

Wouter Veldhuis, radioloog in het UMCU en winnaar Wetenschaps- en Innovatieprijs 2021, licht samen met een patiënt de implementatie van de DENSE trial toe: een onderzoek naar het nut van het toevoegen van MRI aan het bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen met zeer dicht klierweefsel. De evidence was zeer overtuigend. Maar hoe zit het met de implementatie?

RODEO studie

Het verminderen van overbodige laboratoriumdiagnostiek door het creëren van bewustzijn met o.a. onderwijs en werkafspraken: de RODEO-studie liet zien dat het kan. De gemiddelde daling in laboratoriumaanvragen was 11% in 4 opleidingsziekenhuizen. Wat waren succesfactoren en wat werkte juist belemmerend? Arts-onderzoeker/internist in opleiding Roos Boerman en Prabath Nanayakkara, internist acute geneeskunde VUmc delen hun ervaringen. 

MijnIBD-coach

MijnIBD-coach biedt een systeem voor telemonitoring bij patiënten met de chronische darmaandoening IBD. Dit leverde zowel betere zorg als kostenbesparing op. In 2019 won MijnIBD-coach de Wetenschaps- en Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten. Hoe staat het nu inmiddels met de implementatie van dit onderzoek? Marin de Jong, aios MDL in het LUMC geeft een toelichting.

17.10 uur - Wrap-up en afsluiting 

17.20 uur - Borrel