Een banner voor Visieontwikkeling Medisch Specialist 2035

Regionale bijeenkomst Noord-Nederland Visietraject Medisch Specialist 2035

19:00 - 21:00

RAADHUISPLEIN EMMEN

Denk mee over de toekomst van de medisch-specialistische zorg in Noord-Nederland

In een tijd waarin het zorglandschap ingrijpend verandert vragen factoren zoals demografie, arbeidsmarkt, beleid en politiek en technologie—waaronder AI— om een (her)nieuwe blik op ons vakgebied. Niemand weet hoe de wereld er over 10 jaar uit ziet, maar we hebben wel allemaal vragen over de veranderingen die op ons afkomen. Kunnen we scenario’s ontwikkelen die ons helpen? En wat zijn dan de regionale thema’s waar we over na moeten denken. Denk aan het effect van afstanden in de regio in combinatie met beperkte mobiliteit en slecht openbaar vervoer of is de lagere sociaal-economische status en laaggeletterdheid een complicerende factor als technologie en AI een grotere rol gaan vervullen?

Interactieve bijeenkomst
Tijdens deze interactieve bijeenkomst gaan we in op de ontwikkelingen van het veranderende (regionale) zorglandschap. We verkennen tegen de achtergrond van nieuwe technologieën, demografische veranderingen en klimaatuitdagingen hoe dit invloed heeft op jouw rol als (toekomstige) medisch specialist, de relatie met de patiënt en samenwerking met bijvoorbeeld de 1e lijn.

Deel jouw visie op de (regionale) toekomst
Je wordt aangemoedigd om te reflecteren op de toekomstanalyses en te delen hoe deze aansluiten bij jouw toekomstbeelden voor Noord-Nederland. De bijeenkomst is een kans om jouw visie te delen en samen met collega's de toekomst van de medisch-specialistische zorg vorm te geven. 

Visietraject Medisch Specialist 2035
De Federatie Medisch Specialist en het Medisch Specialistisch Collectief Treant (MSCT) nodigen je van harte uit voor deze regionale bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de visieontwikkeling Medisch Specialist 2035. In dit visietraject werkt de Federatie samen met inbreng van zoveel mogelijk (toekomstige) medisch specialisten aan een nieuwe visie op de rol en werkwijze van de medisch specialist over 10 jaar. Thema’s die in deze visie worden uitgewerkt zijn onder andere werkplezier en duurzame inzetbaarheid, vergroening van de zorg, schaarste (inclusief het bevorderen van gelijke toegang en solidariteit) en nieuwe technologieën. 

Datum: Donderdag 11 juli 2024
Tijd: 19:00 – 21:00 uur (inloop met maaltijd vanaf 18.00 uur)  
Locatie: Atlas Theater: Raadhuisplein 100, 7811 AP Emmen
Voor wie: (toekomstig) medisch specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde uit de regio Noord-Nederland*.  

*Er worden ook enkele verpleegkundigen, zorgaanbieders, vertegenwoordigers uit het sociaal domein, medewerkers van de (lokale) overheid, beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden uitgenodigd om bij deze regionale bijeenkomst aanwezig te zijn.