Netwerk Innovatie

18:30 - 21:00

UTRECHT

Netwerk Innovatie

Preventie en leefstijl worden steeds belangrijker om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De rol die de medisch specialist hierin heeft, krijgt meer en meer aandacht. De bijeenkomst van het Netwerk Innovatie op donderdag 11 mei is geheel gewijd aan dit thema. Medisch specialisten delen hun innovatieve initiatieven op dit gebied tijdens acht voordrachten. We nodigen je van harte uit om inspiratie op te komen doen en ervaringen uit te wisselen. Het Netwerk Innovatie van de Federatie Medisch Specialisten organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met het Netwerk Preventie. Om 17.30 uur verwelkomen we je graag met een dinerbuffet, waarna de bijeenkomst plaatsvindt van 18.30-21.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Domus Medica in Utrecht. 

Programma en sprekers

De bijeenkomst wordt geleid door Federatiebestuurslid Jelle Ruurda, samen met Leon van den Toorn en Robin Peeters (voorzitters netwerk Preventie). Tijdens de bijeenkomst bespreken we acht initiatieven vanuit verschillende specialismen:

17.30 - 18.30 uur: ontvangst met dinerbuffet

18.30 - 19.45 uur:

 • Inleiding
  Leon van den Toorn (longgeneeskunde)
   
 • Leefstijlloketten
  Liesbeth van Rossum en Robin Peeters (interne geneeskunde)

  Bij tal van ziekten kan begeleiding bij gezonde leefstijl en/of sociale hulp bijdragen aan verbetering van de gezondheid. Maar het verwijzen vanuit de ziekenhuizen naar deze hulp in de eigen wijk is vaak lastig. In deze presentatie worden nieuwe ontwikkelingen besproken die hiervoor oplossingen bieden in de vorm van de netwerkaanpak overgewicht, inclusief leefstijlzorgloketten in de ziekenhuizen. 
   
 • Samen in beweging voor een gezonde regio
  Annette van Kuijk (Bewegingsalliantie van de revalidatiegeneeskunde, orthopedie, sportgeneeskunde en reumatologie)

  De beweegzorgalliantie wil collega’s in beweging krijgen voor goede regionale beweegzorg. Beweegzorg doe je samen met de patiënt, met collega’s in het ziekenhuis en in de eerste lijn en met sport- en beweegaanbieders in de regio; samen zet je mensen in beweging. Hoe kun je in de regio hier nu al praktische invulling geven? Tips vanuit innovatieve praktische voorbeelden uit het veld. 
   
 • Preventie van gehoorschade
  Dyon Scheijen (klinische fysica)

  World Report on Hearing - WHO 2021 laat zien dat er de verwachting is dat in 2050 één op vier mensen gehoorklachten ontwikkelt. Het advies van de Gezondheidsraad aan secretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport luidt: Vooral onder jongeren zal er aandacht nodig zijn voor goede voorlichting en preventie. Wat allemaal zo vanzelfsprekend lijkt, is dat zeker niet! Dyon Scheijen, klinisch fysicus en audioloog, deelt zijn visie op preventie van gehoorschade en laat zien welke initiatieven er al bestaan. 
   
 • Pleitbezorging - Preventie bij kinderen
  Noor Rikkers en Károly Illy (kindergeneeskunde)

  Circa acht jaar geleden werd het begrip ‘pleitbezorging’ geïntroduceerd in de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Sindsdien is het een van de belangrijkste activiteiten van de NVK. Het opkomen voor de belangen van kinderen, ziek of niet ziek. Rikkers en Illy laten zien de NVK op tal van terreinen rondom pleitbezorging en preventie (zoals gezonde voeding en een rookvrije jeugd) gebruik maakt onconventionele methoden. De media en de politiek spelen daarin een belangrijke rol. 

19.45 - 20.00: pauze

20.00 - 21.00 uur:

 • Prehabilitatie
  Baukje van den Heuvel (heelkunde)

  Prehabilitatie wint steeds meer in populariteit. Het verbeteren van de conditie voorafgaand aan een operatie resulteert in minder complicaties en een vlotter herstel, en is daarmee een prachtig voorbeeld van ziekte-gerelateerde preventie. Tijdens deze presentatie gaat Baukje van den Heuvel in op de huidige stand van zaken, zowel pragmatisch al wetenschappelijk en wat je kunt doen als regio om prehabilitatie ook in jouw ziekenhuis op te nemen.
   
 • Next level valpreventie
  Nathalie van der Velde en Esther Cornegé-Blokland (klinische geriatrie)

  Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval. De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten (in 2020 1 miljard euro). In de presentatie zal ingegaan worden op een tweetal innovatieprojecten om valpreventie te vergemakkelijken en te ondersteunen. 
   
 • Cardiovasculaire preventie: let the games begin
  Ruud Spee (cardiologie) 

  Hartrevalidatie is een bewezen effectieve behandeling voor hart- en vaatziekten, echter de uptake is laag en de terugval is hoog. Er is behoefte aan een (betaalbare) alternatieve benadering waarbij er meer focus is op blijvende gedragsverandering. GAMES4CARE is een unieke samenwerking tussen de TU Eindhoven, GreenHabit, Mibida en het Maxima MC waarbij we een innovatief gamified lifestyle platform onderzoeken bij patiënten na een cardiale interventie. 
   
 • Hokjesdenken als vijand van preventie
  Houkje Tamsma (psychiatrie)

  Uit alle gesprekken die gevoerd zijn om het thema preventie binnen de psychiatrie uit te diepen komt het belang van inclusiviteit en verbinding naar voren. Voorbij het eigen belang durven denken en voelen en samenwerken is broodnodig. Een innovatief en succesvol voorbeeld van samenwerken zal worden toegelicht.
   
 • Afsluiting
  Jelle Ruurda, chirurg en voorzitter raad Wetenschap & Innovatie Federatie Medisch Specialisten
   

Over het Netwerk Innovatie

Het doel van het Netwerk Innovatie is kennis uitwisselen, elkaar inspireren en partijen bij elkaar brengen die gezamenlijk initiatieven kunnen opstarten. Alle medisch specialisten die interesse hebben in innovatie kunnen gratis aan het netwerk deelnemen. Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd. 

Lees de terugblik van de netwerkbijeenkomst van 29 november 2022 over duurzaamheid.