Netwerk Innovatie

18:00 - 21:00

DOMUS MEDICA, UTRECHT

Op dinsdag 29 november organiseert de Federatie Medisch Specialisten het Netwerk Innovatie van 18.00-21.00 uur in de Domus Medica in Utrecht (inloop vanaf 17.30 uur). Laat je inspireren door vakgenoten over het thema Duurzaamheid. Hoe ontwikkel je innovaties die bijdragen aan duurzaamheid in de zorg, hoe werken we daarbij samen en wat kunnen we van elkaar leren?

Programma

 • 17.30 - 18.00 uur - Inloop met drankje en borrelhapje
   
 • 18.00 - 18.10 uur - Welkom
  Duovoorzitters: Jelle Ruurda (chirurg, bestuurslid Federatie en voorzitter raad Wetenschap en innovatie) en een bestuurslid vanuit de Jonge Specialist (DJS) 
   
 • 18.10 - 18.30 uur - Patiëntenperspectief op afval en verspilling in de zorg
  Maria Koijck, ambassadeur patiëntenperspectief Green Deal Duurzame Zorg, inspirator en kunstenares  
  Maria Koijck was de eerste die vanuit patiëntenperspectief een statement maakte tegen afval en verspilling in de zorg. Ze verzamelde het afval van haar eigen operatie en maakte hier een film van. 
   
 • 18.30 - 19.00 uur - Overview duurzaamheidsinitiatieven in de medisch-specialistische zorg: participatie van beroepsverenigingen en dokters 
  Frank Willem Jansen, voorzitter Landelijk Netwerk Groene OK en voorzitter Medical Delta (gynaecoloog) 
  Het Landelijk Netwerk Groene OK en Medical Delta verbinden organisaties en professionals die werken aan (technische) oplossingen voor verduurzaming van de zorg. Wat zijn hun doelen, hoe willen zij die bereiken en welke hobbels moeten hiervoor genomen worden? 
   
 • 19.00 - 19.30 uur - Vegetarisch buffet 
   
 • 19.30 - 20.00 uur - Duurzaamheid in het ziekenhuis, wat doet het Radboudumc?
  Bertine Lahuis, voorzitter raad van bestuur Radboudumc en voorzitter NFU (voorheen kinderpsychiater) 
  Het Radboudumc werkt al 10 jaar aan het agenderen en stimuleren van duurzaamheid en heeft dit benoemd als een strategisch speerpunt. Samen met de Radboud Universiteit is een overkoepelende integrale benadering ontwikkeld van duurzaamheid op alle niveaus in de organisatie. 
   
 • 20.00 - 20.30 uur - Twee pitches: goede voorbeelden van duurzaamheidsinitiatieven in de medisch-specialistische praktijk 
  Project Duurzame oogheelkunde 
  Redmer van Leeuwen, oprichter van de Projectgroep Duurzame Oogheelkunde en vertegenwoordiger NOG in het landelijk netwerk Groene OK (oogarts).  
  De projectgroep zet zich in voor het verduurzamen van alle processen binnen de oogheelkundige praktijk, in lijn met de Green Deal Duurzame zorg.  
  Zij wil deze doelen bereiken door onderzoek, informatievoorziening en advisering, met in achtneming van de huidige richtlijnen en de wetenschappelijke consensus. 

  Project Verduurzaming intensive care
  Nicole Hunfeld, bestuurder KNMP, voorzitter landelijk netwerk groene IC en winnaar duurzaamheidsprijs Erasmus Universiteit (ziekenhuisapotheker) 
  Het prijswinnende project ‘The Green Intensive Care’ verkent de mogelijkheden van een circulaire en duurzame intensive care o.a. door in kaart te brengen hoeveel materialen en grondstoffen op de ic worden gebruikt, en wat de impact daarvan is op het milieu. 
   
 • 20.30 - 20.50 uur - Discussie 
   
 • 20.50 - 21.00 uur - Uitloop met koffie  

Over het Netwerk Innovatie 

Het doel van het Netwerk Innovatie is kennis uitwisselen, elkaar inspireren en partijen bij elkaar brengen die gezamenlijk initiatieven kunnen opstarten. Alle medisch specialisten die interesse hebben in innovatie kunnen aan het netwerk deelnemen. Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd.