Netwerk Innovatie

17:00 - 18:00

ONLINE BIJEENKOMST

Op 14 december organiseert de Federatie Medisch Specialisten het halfjaarlijkse Netwerk Innovatie van 17.00-18.00 uur. Schrijf je in en laat je inspireren door korte pitches van vakgenoten die hun ervaringen met je delen over het thema ‘leren innoveren’. De bijeenkomst is online. 

Pitches 

Roadmap voor innovatie  

Sprekers: Carl Moons, co-directeur Health Innovation Netherlands (Hi-NL) 

Health Innovation Netherlands (Hi-NL) helpt medisch specialisten en andere partijen uit het zorglandschap om gezamenlijk innovaties te ontwikkelen, te evalueren en deze zo snel mogelijk bij de juiste zorgverleners, patiënten en burgers te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan implantaten, AI-algoritmen, medische apps en zelf-monitoring apparaten. HI-NL doet dit onder meer door alle stakeholders die betrokken zijn bij een innovatie tijdens ronde tafel bijeenkomsten bijeen te brengen voor kennisuitwisseling, advies en het opstellen van een roadmap. Daarin komen praktische zaken zoals evaluatie, implementatie, opschaling en bekostiging aan bod. Carl Moons deelt zijn ervaringen vanuit deze ronde tafels.


Innoveren volgens het recept van PontesNL 

Sprekers: ir. Luuk Evers, innovatiemanager en co-founder PontesNL en dr. Ralph Sakkers, orthopedisch chirurg UMCU   

Bij innovatie komt heel wat kijken. PontesNL, een landelijk programma ter bevordering van realisatie van MedTech en digital health innovatie in Nederland, biedt daarbij ondersteuning. Luuk Evers vertelt aan de hand van voorbeelden hoe zij dat doen. Zoals met een expertisecentrum voor het delen van kennis, ondersteuning van innovatiemanagers bij zorginstellingen en een accelerator programma om een innovatie daadwerkelijk op de markt te brengen. Hoe dit in de praktijk werkt wordt toegelicht door Ralph Sakkers. Innoveren in of vanuit een ziekenhuis is complex en strandt vaak omdat niet duidelijk is wat je kunt en moet afspreken met partners waarmee je samen innoveert. Sakkers vertelt welke mogelijkheden hij ziet om te komen tot een succesvolle innovatie.


Medisch innovatief ondernemerschap: van patent naar patiënt

Spreker: Jorrit-Jan Verlaan, orthopedisch chirurg UMCU  

Als (aankomend) medisch specialist heb je waarschijnlijk geregeld ideeën hoe zorg beter, slimmer, veiliger en efficiënter kan. Sommige van deze ideeën kunnen het zorglandschap blijvend veranderen. Geen enkel idee, echter, redt het uit zichzelf zonder een intensief ontwikkeltraject waarbij jouw idee stap voor stap dichter naar de patiënt wordt gebracht. Jorrit-Jan Verlaan deelt inzichten vanuit zijn cursus ‘Innovatief medisch ondernemerschap’: hoe kom je van idee naar IP en van patent tot patiënt


Meer informatie en aanmelden 

Het online Netwerk Innovatie is gratis toegankelijk en interessant voor iedere medisch specialist. Het wordt online georganiseerd (Zoom). Mis het niet en meld je aan via dit formulier.