Netwerk Europa

19:00 - 20:30

ONLINE BIJEENKOMST

Voor iedere specialist geïnteresseerd in Europese samenwerking. 

Woensdag 13 oktober van 19.00-20.30 uur organiseert de Federatie Medisch Specialisten het Netwerk Europa als online bijeenkomst. Voorheen Platform Europa. Het Netwerk wordt doorgaans twee keer per jaar georganiseerd en voorgezeten door chirurg en voormalig vicevoorzitter van de Federatie Huib Cense. 

Netwerk Europa is ontstaan vanuit de gedachte dat het belangrijk is om ook op Europees niveau invloed uit te oefenen op organisatie, kwaliteit en toekomstbestendigheid van de medisch-specialistische zorg. Europese ontwikkelingen hebben immers ook invloed op de manier waarop in Nederland medisch specialisten hun beroep uit kunnen oefenen. 

Tijdens de online bijeenkomst van 13 oktober zal Cense een toelichting geven over de stand van zaken rondom Europese accreditatie en neemt als Nederlandse vertegenwoordiger in de Council van de Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) de opkomende UEMS-vergadering door. 

Daarnaast geeft vaatchirurg Hence Verhagen een terugblik van zijn periode als voorzitter van de European Society for Vascular Surgery (ESVS). Vanuit persoonlijke ervaring deelt hij zijn visie op toekomstige ontwikkelingen binnen Europa voor vaatchirurgen en andere medisch specialisten. Wat kunnen we van de ESVS leren en wat kon hij als Nederlander bijdragen bij het ESVS?