LCPS Kwaliteitssessie Medisch Specialisten

15:00 - 16:00

ONLINE BIJEENKOMST

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding organiseert dinsdag 19 januari om 15.00 uur de derde Kwaliteitssessie Medisch Specialisten. De bijeenkomst is bedoeld voor medisch specialisten betrokken bij patiëntverplaatsingen van zowel uitplaatsende als ontvangende ziekenhuizen. 

Het doel van de bijeenkomst is ervaringen delen, problemen aankaarten en oplossingen aandragen. Dit keer staat de bijeenkomst in het teken van kwaliteit en wordt er feedback gevraagd op de eerste versie van een kwaliteits-managementsysteemvoor het LCPS.