Landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg

14:00 - 20:00

HYBRIDE

Op donderdag 8 december 2022 van 14.00-20.00 uur is de landelijke conferentie Uitkomstgerichte Zorg; blijvend in beweging. Tijdens de conferentie gaat het over de resultaten van het Programma Uitkomstgerichte Zorg en hoe deze in de praktijk worden toegepast. Ook wordt er een blik op de toekomst geworpen: hoe kan de beweging naar uitkomstgerichte zorg nog groter worden? En hoe zorgen we ervoor dat de resultaten worden geïmplementeerd en geborgd?

Ook is er speciale aandacht voor de resultaten van het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. In het Experiment wordt uitkomstinformatie toegankelijk gemaakt voor samen beslissen. Het gezamenlijke proces dat patiënt en zorgverlener doorlopen, loopt als een rode draad door het programma van de conferentie.

De conferentie richt zich op betrokkenen bij de medisch-specialistische zorg. Denk aan artsen, patiënten(vertegenwoordigers), verpleegkundigen, ict-deskundigen, managers en zorgbestuurders, maar ook beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheden.

Programma en deelname

Het gaat om een conferentie 'in real life' die ook grotendeels online te volgen is. Het voorlopige tijdsblok voor de conferentie is donderdag 8 december 2022 van 14.00-20.00 uur.

Het volledige programma met tijden en locatie is te vinden op de website van het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.