Invitational Generieke PRO(M)s kinderen

19:00 - 21:00

ONLINE

Online Invitational Generieke PRO(M)s voor kinderen Uitkomstgerichte Zorg (UZ)

Binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg werken koepelpartijen in de medisch- specialistische zorg (Federatie Medisch Specialisten, NFU, NVZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, ZKN, ZN) aan het inzichtelijk maken van uitkomstinformatie en meer uniformiteit in het meten van uitkomsten ten behoeve van samen beslissen en leren en verbeteren.

In februari 2022 is een set generieke PRO(M)s voor volwassenen gepubliceerd. Omdat voor kinderen andere uitkomsten relevant zijnen andere meetinstrumenten nodig zijn, is een aparte kernset generieke uitkomsten (PROs) en vragenlijsten (PROMs) ontwikkeld voor kinderen. Het doel is dat deze set landelijk wordt geïmplementeerd voor gebruik in de dagelijkse praktijk ter ondersteuning van het gesprek over samen beslissen,het monitoren en evalueren van effecten en ten behoeve van leren en verbeteren onder zorgprofessionals. 

Deze (online) bijeenkomst wordt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) georganiseerd.

Programma

De deelsessies gaan over:

  • Het belang van een goed gesprek met ouders en kind. 
  • De inhoud van de set generieke PROMs: verdieping, uitleg en de totstandkoming.
  • Het gebruik van de set in de praktijk en aanbevelingen voor gebruik in de praktijk en verder onderzoek.

Tijdens de deelsessies is ruimte voor het stellen van vragen en interactie.


Aanmelden

Deelnemers vanuit de koepelpartijen kunnen zich tot 3 juni aanmelden door de volgende gegevens (naam, functie, organisatie en e-mailadres) te mailen naar uz@demedischspecialist.nl