Congres Tijd voor Verbinding

09:30 - 16:30

’S-HERTOGENBOSCH

Op donderdag 5 oktober van 09.30-16.30 uur organiseert het programma Tijd voor Verbinding het jaarlijkse congres met als thema Samen in beweging! Het congres staat in het teken van patiëntveiligheid en de vier hoofdthema's binnen het programma: antistollingszorg, kwetsbare ouderen, multidisciplinair gesprek en Safety-II. 

Tijdens het congres worden er verschillende workshops en lezingen gegeven en is er volop de gelegenheid om contacten te leggen met bestuurders, managers, (beleids)adviseurs, zorgprofessionals en patiënten/ervaringsdeskundigen uit de medisch-specialistische zorg.

Praktische informatie

  • Datum: donderdag 5 oktober
  • Tijdstip: 09.30-16.30 uur
  • Locatie: congrescentrum 1931 ’s-Hertogenbosch
  • Deelname aan het congres is kosteloos

Meer informatie over het congres en het programma vind je op de website van Tijd voor Verbinding.

Over Tijd voor Verbinding

Het programma Tijd voor Verbinding wordt uitgevoerd onder leiding van zes brancheorganisaties: de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de Patiëntenfederatie Nederland. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van VWS.