Congres Tijd voor Verbinding

10:30 - 15:45

ONLINE BIJEENKOMST

Op 18 november 2021 van 10.30-15.45 uur organiseert het programma Tijd voor Verbinding zijn jaarlijkse congres: Tijd voor Verbinding - de volgende stap in patiëntveiligheid. Dit online congres staat geheel in het teken van patiëntveiligheid in de medisch-specialistische zorg. 

Programma

10:30 - 10:35 uur - Opening door Maarten Bouwhuis  

10.35 - 10.50 uur - Interview Ronnie van Diemen, Directeur-Genereaal Curatieve Zorg ministerie VWS

Aansluitend beantwoording vragen vanuit de chat en discussie met Daan Noordeloos en Jop Groeneweg 

Thema's: Wat is anders ten opzichte van voorgaande programma’s; niet top down maar vanuit de werkvloer 'ophalen' van wat er al is en vanuit die inspirerende voorbeelden leren van elkaar. En wat betekent dit voor de ziekenhuizen, zelfstandige klinieken, netwerken en patiënten voor wat betreft veiligheid en kwaliteit? 

10.50 - 11.00 uur - Keynote Jop Groeneweg, hoogleraar Veiligheid in de zorg TU Delft 

De cultuur continue verbeteren, wat vraagt dit van ons? De rode draad: psychologische veiligheid als basis. Wat is nodig om die veiligheid te creëren? 

11.00 - 11.10 uur - Vraaggesprek met de tafelgasten en online deelnemers 

11.10 - 11.20 uur - Keynote Daan Noordeloos, eigenaar Due North Consultancy 

Hoe bereik je een grote verandering? Wat is hiervoor nodig? Hoe neem je mensen mee? En, wat als een verandering stagneert? Waar zitten 'hulpbronnen'? 

11.20 - 11.30 uur - Vraaggesprek met tafelgasten en online deelnemers 

11.30 - 11.40 uur - Afronding en verbinding met workshops 

Door Kees-Peter de Roos, voorzitter Stuurgroep TvV en Odile Frauenfelder, programmaleider TvV 

11.40 - 11.45 uur - Verrassend intermezzo 

11.45 uur - Einde plenair gedeelte 

Opening online Verbindingsplein, TvV Café en workshoprondes 

11.50 - 12.40 uur Online verbindingsplein

 • 11.50 uur  Pitch 1 
 • 12.00 uur  Pitch 2 
 • 12.10 uur Pitch 3 
 • 12.20 uur Pitch 4 
 • 12.30 uur Pitch 5 

12.40 - 12.45 uur - TvV Café 

Met Ada van den Bos, TvV netwerkbouwer 

12.45 - 13.30 uur - Workshopronde 1 

13.30 - 13.45 uur - TvV Café 

Met Nikki Damen, Thera de Haan, Gijs Boss, TvV Veiligheidsadviseur en netwerkbouwers 

13.45 - 14.30 uur - Workshopronde 2 

14.30 - 14.45 uur - TvV Café 

Met Job Doorduin, Ylonne Sensen, Marjon Havinga, TvV Veiligheidsadviseur en netwerkbouwers 

14.45 - 15.30 uur - Workshopronde 3 

15.30 - 15.45 uur - TvV Café 

Met Corinne Zondag en Sia van den Heuvel, TvV netwerkbouwers 

15.45 - Afsluiting programma 

Voor wie? 

 • Je bent een zorgprofessional die geïnspireerd wil worden door initiatieven op het gebied van patiëntveiligheid
 • Je bent betrokken bij een van de thema’s van het programma, bijvoorbeeld als ervaringsdeskundige, bestuurder, beleidsmaker of mantelzorger
 • Je wilt geïnspireerd worden door initiatieven van anderen
 • Kosten en inschrijven 
   

Kosten en inschrijven

Deelname aan het congres kost € 50,00 per persoon. Inschrijving is gesloten.

Accreditatie 

Voor professionals zal accreditatie worden aangevraagd bij de betrokken wetenschappelijke verenigingen, RGS, V&VN kwaliteitsregister en Verpleegkundig specialisten register, NAPA. 

Over Tijd voor Verbinding 

Het programma Tijd voor Verbinding wordt uitgevoerd onder leiding van zes brancheorganisaties: de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair medische centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) en de Patiëntenfederatie Nederland. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van VWS.