Conferentie Uitkomstgerichte zorg

09:00 - 13:00

ONLINE BIJEENKOMST

Op dinsdag 8 en donderdag 10 juni organiseert het Programma Uitkomstgerichte Zorg een landelijke online conferentie. Via deze online conferentie willen we kennis delen, elkaar enthousiasmeren en verschillende voorbeelden, ideeën, instrumenten en contacten aanreiken om in de eigen praktijk met uitkomstgerichte zorg aan de slag te gaan.  

Programma Uitkomstgerichte Zorg 

Het Programma Uitkomstgerichte Zorg wil meer inzicht creëren in uitkomsten van zorg die er voor de patiënt echt toe doen. De bedoeling is dat die inzichten worden gebruikt om de zorg voor patiënten nog verder te verbeteren. Bijvoorbeeld doordat patiënt en zorgverlener die inzichten gebruiken om samen te beslissen over de behandeling of doordat zorgprofessionals die inzichten gebruiken om samen te leren en verbeteren. Binnen het Programma werken de zogeheten HLA-partners samen. Meer informatie staat op www.uitkomstgerichtezorg.nl.

Landelijke conferentie 

Tijdens de conferentie staan we stil bij de ontwikkeling van uitkomstgerichte zorg in Nederland en bespreken we de activiteiten van het Programma Uitkomstgerichte Zorg. Maar bovenal werpen we een blik op alles wat er in de praktijk al gebeurt. Het gezamenlijke proces dat patiënt en zorgverlener doorlopen, loopt als rode draad door het programma. We kijken daarnaast ook vanuit andere perspectieven, zoals die van de zorginstelling, zorgverzekeraar en overheid. Er is aandacht voor samen leren en verbeteren en we kijken vooruit. Hoe kunnen we de beweging nóg groter maken? 

Voor wie? 

De landelijke online conferentie richt zich op betrokkenen bij en rondom de medisch specialistische zorg. Denk aan patiënten(vertegenwoordigers), verpleegkundigen, artsen, ICT-deskundigen, managers en zorgbestuurders, maar ook beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en overheden. 

Programma 

Vanwege corona hebben we gekozen voor een online programma dat zich over twee dagen uitstrekt, met een dag ‘pauze’ ertussen. Het programma neemt evenwel geen twee volle dagen in beslag, het concentreert zich op de ochtend en avond van dinsdag 8 juni en op de ochtend en namiddag van donderdag 10 juni. Er is natuurlijk ruimte om onderdelen van de conferentie te kiezen. Een volledig programma met tijdsindeling van dag tot dag volgt zo snel mogelijk. Houd hiervoor de website conferentie-uitkomstgerichtezorg.nl in de gaten.  

Inschrijven?  

U kunt zich vanaf april inschrijven voor de conferentie op de website: www.conferentie-uitkomstgerichtezorg.nl

Contact 

Voor inhoudelijke vragen over de conferentie of het Programma Uitkomstgerichte Zorg kunt u mailen naar uitkomstgerichtezorg@minvws.nl. Heeft u vragen over de organisatie en of logistiek van de landelijke conferentie, mail dan naar evenementen@facetwo.nl.