Voordeel Volvo

Voordeel op nieuwe Volvo voor medici

Let op: op 1 januari 2022 stopt onze samenwerking met Volvo Cars Nederland. Dat betekent dat u vanaf dan geen gebruik meer kunt maken van de kortingsregeling bij aanschaf van een nieuwe Volvo. Mocht u van de regeling gebruik willen maken, dan kan dit als u uw Volvo in 2021 koopt/hebt gekocht en uiterlijk binnen drie maanden na aankoop het verificatieformulier indient. Lees hieronder hoe u hiervoor in aanmerking komt.

Zowel Volvo als medici richten zich veel op kwaliteit, veiligheid en innovatie. De afgelopen jaren wordt er ook in de zorg meer generiek gebruikgemaakt van Volvo’s. Voor aangeslotenen van de Federatie Medisch Specialisten, leden van de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de deelnemers van de stichting SOVAF bestaat er met Volvo Cars Nederland een afspraak voor een aanzienlijke korting op een nieuwe Volvo - zowel koop als lease van Volvo (uitgezonderd van deze regeling zijn volledig elektrische auto's)-, die kan oplopen tot € 3.000 euro. Deze korting komt bovenop de afspraken die een lid met de dealer maakt. Bent u via een wetenschappelijke vereniging aangesloten bij de Federatie, bent u lid van de LAD of deelnemer van SOVAF? Dan kunt u gebruikmaken van de kortingsregeling. Als u wilt weten wat de regeling precies inhoudt, kunt u contact opnemen met het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD via (088) 13 44 112 of info@demedischspecialist.nl. Onze medewerkers kunnen vertellen hoe u van de kortingsregeling gebruik kunt maken.

Vanaf 1 april 2019 gelden de volgende afspraken. Als u een beroep doet op de kortingsregeling, is de werkwijze als volgt:

  • U sluit zelf een koop of lease overeenkomst met een Nederlandse dealer over de prijs en inruil van uw oude auto.

    NB: Uitgezonderd van deze regeling zijn volledig elektrische auto’s.

  • Na levering van de auto door de dealer, vult u een verificatieformulier in dat u van ons Kennis- en dienstverleningscentrum krijgt. Op dit formulier staan de voorwaarden. Lees deze goed door.
  • Stuur het verificatieformulier samen met kopieën van het bestelformulier, de aankoopnota en het kentekenbewijs binnen drie maanden na de aankoop toe aan het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie en de LAD.
  • Het Kennis- en dienstverleningscentrum verifieert vervolgens of uw gegevens bekend zijn in de administratie van de Federatie, LAD of SOVAF.
  • Na akkoord ontvangt u binnen drie maanden de korting die door Volvo Cars Nederland wordt gegeven.