Opleiden 2025

Om juiste zorg op de juiste plek te realiseren is het van groot belang dat deze beweging een prominente plek krijgt in de opleiding tot medisch specialist. Met het project Opleiden 2025 neemt de Federatie het voortouw om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek concreet vorm te geven in de medisch-specialistische vervolgopleiding.

Aan Opleiden 2025 ligt het visiedocument Medisch Specialist 2025 en het Hoofdlijnenakkoord ten grondslag. Opleiden 2025 heeft twee hoofddoelen: medische vervolgopleidingen op de werkvloer interprofessioneel insteken en structureel (door)ontwikkelen. Daarbij moeten actuele ontwikkelingen en innovaties zoals preventie, samen beslissen en e-health een plaats krijgen.

Lees meer over Opleiden 2025 en de vier deelprojecten.

Om juiste zorg op de juiste plek te realiseren is het van groot belang dat deze beweging een prominente plek krijgt in de opleiding tot medisch specialist. Met het project Opleiden 2025 neemt de Federatie het voortouw om de beweging naar de juiste zorg op de juiste plek concreet vorm te geven in de medisch-specialistische vervolgopleiding.

Aan Opleiden 2025 ligt het visiedocument Medisch Specialist 2025 en het Hoofdlijnenakkoord ten grondslag. Opleiden 2025 heeft twee hoofddoelen: medische vervolgopleidingen op de werkvloer interprofessioneel insteken en structureel (door)ontwikkelen. Daarbij moeten actuele ontwikkelingen en innovaties zoals preventie, samen beslissen en e-health een plaats krijgen.

Lees meer over Opleiden 2025 en de vier deelprojecten.

Interprofessioneel opleiden

Volgens de Federatie is de juiste zorg op de juiste plek het beste te realiseren door middel van netwerkgeneeskunde. Bij interprofessioneel werken wordt er rond de patiënt een netwerk gevormd van zorgprofessionals die samen alle benodigde kennis en vaardigheden hebben. Deze professionals moeten van elkaar weten wie welke expertise heeft en hoe ze hier gebruik van kunnen maken. In de opleiding moet een aios al worden voorbereid op deze manier van werken. Dit betekent dat niet alleen naar de inhoud van de medische vervolgopleiding moet worden gekeken, maar ook naar de opleidingsstructuur.

Doorontwikkelen

De Federatie en de wetenschappelijke verenigingen hebben de ambitie om de medisch specialist van de toekomst op te leiden. In het Hoofdlijnenakkoord zijn er daarom niet alleen afspraken gemaakt over de juiste zorg op de juiste plek, maar ook over de structurele (door)ontwikkeling van de medisch specialistische vervolgopleidingen. Zo zijn er afspraken gemaakt over het verder verbeteren van het landelijk onderwijs en de professionalisering van de opleiders. Daarnaast krijgen actuele ontwikkelingen en innovaties zoals samen beslissen, preventie, gendersensitievezorg en e-Health een plaats in de medisch specialistische vervolgopleiding.

Lees meer over Opleiden 2025 en de vier deelprojecten.

Webinarreeks

De Federatie Medisch Specialisten organiseert een webinarreeks waarin de opbrengsten van Opleiden 2025 tot nu toe, worden gedeeld met wetenschappelijke verenigingen, opleiders, aios en geïnteresseerden. In deze korte en interactieve webinars gaan verschillende experts uit het project in gesprek met elkaar en met het publiek, delen zij hun ervaringen en geven zij concrete handvatten om er zelf mee aan te slag te gaan in zorg en opleiding. De webinars vinden plaats op 23 maart 2021, 11 mei 2021, 29 juni 2021, 2 november 2021 en 15 februari 2022. Lees meer over de webinarreeks.