Innovatie

De Federatie Medisch Specialisten legt een stevige ambitie neer voor de zorg in Nederland: ‘In 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld’. Innoverend vermogen van zowel personen als van de zorg als geheel is cruciaal bij het realiseren van deze ambitie. Daarom moet innovatie en innoverend gedrag van aankomend specialisten ook een plaats in de medisch-specialistische vervolgopleidingen hebben. 

Voorop in vernieuwing

In het visiedocument Medisch Specialist 2025 van de Federatie speelt innovatie een belangrijke rol. Een van de vier pijlers van de visie is het thema ‘Voorop in vernieuwing’: medisch specialisten zijn in 2025 samen met patiënten meer betrokken bij het bedenken, ontwikkelen en beoordelen van innovaties binnen de zorg. De Federatie heeft deze visie vertaald naar het opleiden van medisch specialisten in het rapport Opleiden is vooruitzien. De gezondheidzorg is altijd in beweging onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen en medische vooruitgang. Een belangrijke aanbeveling is dan ook om de opleiding in te richten op het ontwikkelen van het adaptief vermogen van aios, zodat zij zich in de toekomst gemakkelijk kunnen aanpassen aan de veranderingen in de zorg.

Het jaarlijkse MMV-congres stond in 2020 geheel in het teken van ‘Voorop in vernieuwing’. 

Persoonlijke vaardigheden

Van ieder specialist wordt verwacht dat hij de afweging kan maken hoe een technologische innovatie zijn zorg kan verbeteren. Een praktisch hulpmiddel voor het maken van die afweging is de Medische App Checker van de KNMG, om de kwaliteit van medische apps zelf mee te beoordelen. Hoe blijf je ondertussen je eigen innovatief en adaptief vermogen ontwikkelen? Vooral door te participeren in nieuwe manieren van zorg leveren. De handreiking Technologische innovatie in de medisch-specialistische vervolgopleiding van De Jonge Specialist en de Federatie geeft hiervoor handvatten.

Samenwerking met andere zorgberoepen zoals de technisch geneeskundigen kan niet alleen bijdragen aan de verbetering van diagnostische technieken en behandelmethodes, maar kan ook de opleiding van aios verrijken. Bekijk diverse voorbeelden.

Scholingsmogelijkheden

Diverse Onderwijs en Opleidingsregio’s (OOR’s) hebben specifieke scholing op het gebied van innovatie. OOR-OZON biedt bijvoorbeeld in haar discipline overstijgend onderwijs cursussen aan op het gebied van verandermanagement. OOR-ON biedt de mogelijkheid aan aios om een profiel Management en beleid, waarvan verandermanagement een onderdeel is, in te vullen tijdens de differentiatiefase van de opleiding. 

 

Ondersteuningsmateriaal