Kennisontwikkeling COVID-19

In maart 2020 kreeg de wereld te maken met de COVID-19 pandemie. De Federatie Medisch Specialisten ontving veel vragen van medisch specialisten en ziekenhuizen. Er was een grote behoefte aan het delen van ervaringen en kennis over deze nieuwe infectieziekte en de aanpak in ziekenhuizen. Daarom is er samen met het Kennisinstituut een programma opgezet om dokters en wetenschappelijke verenigingen hierbij te ondersteunen.  

Onze aanpak 

  • Een team van medewerkers van de Federatie Medisch Specialisten en het Kennisinstituut helpt wetenschappelijke verenigingen bij het uitwerken van hun vragen.  
  • Het Kennisinstituut ondersteunt onder andere door het uitvoeren van snelle reviews van de literatuur, het opstellen van leidraden, het ondersteunen bij webinars en het delen van protocollen.  
  • Er is een coördinatieteam ingesteld voor het coördineren en bespreken vragen van alle wetenschappelijke verenigingen.  
  • Daarnaast zijn vier expertiseteams ingericht op het gebied van diagnostiek, behandeling, nazorg en infectiepreventie. Deze expertiseteams met medisch specialisten vanuit de betrokken hebben een belangrijke stem bij het prioriteren en uitwerken van de ontvangen vragen. Elk team wordt ondersteund door een adviseur van het Kennisinstituut.  

Resultaat

Er zijn in een jaar tijd circa 50 leidraden, handreikingen en standpunten ontwikkeld en beschikbaar gemaakt via de Federatiewebsite. Ze worden regelmatig geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Daarnaast worden er nieuwe documenten ontwikkeld al naargelang de behoefte in het veld. De volgende stap is deze leidraden en de documenten van de wetenschappelijke verenigingen over COVID-19 samen te voegen tot een multidisciplinaire COVID-19 richtlijn die gepubliceerd wordt in de Richtlijnendatabase.  

Contact

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met Stefanie Hofstede, senior adviseur, via s.hofstede@kennisinstituut.nl.